GORAN STOJIČIĆ bira knjige, filmove i muziku ZA VAS

U ovim danima, nedeljama i mesecima neophodno je da se pored odgovornosti, ?uvanja, brige i pove?anom dozom ljubavi, okrenemo i ka sebi, da nešto saznamo i opustimo se u svojim domovima, smanjimo strah i možda dobijemo novu snagu.

Kao veliki ljubitelj književnosti, muzike i filma, ovom prilikom ?u preporu?iti dela iz tri grane umetnosti.

„Samosanacije”, Suzana Mati?

Ovo je jedna od najboljih zbirki poezije koju sam držao u rukama, pisana u prozi, u dnevni?ko-katarzi?nom stilu, na tankoj liniji izme?u pesme i kratke pri?e. Suzana, zagreba?ka književnica, koja piše poeziju, pri?e i romane; ovom knjigom nikoga ne može ostaviti ravnodušnim. Svaka njena re?enica je koncentrat emocija od kojih se srce raspadne, ali posle zadnje korice postane zdravije nego ikad.

„Zeleni oktobar”, Petar Božovi?

Imao sam sre?u da pre svih pro?itam Božovi?ev prvenac koji ?e se za nekoliko dana na?i u knjižarama, ali se ve? može nabaviti online. Petar na veoma originalan na?in koristi doga?aje koji su se zaista desili, razbijaju?i ih svojom fantasti?nom fikcijom. Šta je sve prethodilo 5. oktobru dvehiljadite godine, otkri?ete u ovom uzbudljivom i neo?ekivanom romanu koji ?e veoma brzo postati hit u Sbiji.

„Osinje gnezdo”, Vlada Arsi?

Da li su mošti Svetog Save zaista spaljene na Vra?aru? Ovo pitanje je samo skelet trilera u najnovijem Arsi?evom romanu. Da li se tok istorije koji nam je poznat zaista tako dešavao? Zašto oduvek postoji tajno bratstvo unutar SPC i da li se može tvrditi da nijedan srpski patrijarh nije umro prirodnom smr?u u prošlom veku? Vlada nas, svojim stilom, lako uvla?i u složenu pri?u sa mnoštvo likova, tako da ste i sami tu negde, gde se sve odvija. „Osinje gnezdo“ je trenutno knjiga br. 1 u srpskim knjižarama. S razlogom.

„Kintsugi tijela”, Senka Mari?

Autobiografski roman Senke Mari?, na poseban, nežno-surov na?in, pisan gotovo samim telom koji se bori protiv opake bolesti i uspeva u tome, kako književno, tako i realno, životno, bukvalno; ne skrivaju?i nijednu fazu kroz koju je prošla.

„Kintsugi tijela” je dobitnik negrade Meša Selimovi?, najve?eg regionalnog priznanja iz oblasti književnosti.

Zašto sam preporu?io knjige autora sa ovih prostora (Srbija, Hrvatska, BiH)? Pitanje je samo retori?ko. Sve pisce poznajem i li?no, ?ak sam im bio i moderator na promocijama njihovih knjiga, plus, držimo se svi zajedno!

„Skafander i leptir”, Džulijan Šnabel

Jedan od najbitnijih filmova u mom životu, snimljen je po istinitoj pri?i Francuza Žan-Dominik Babija.

Nije za opuštanje i u prvom momentu ?e vam se u?initi da nije za ove sumorne dane u kojima smo trenutno, ali kada odgledate, ose?a?ete se mnogo, mnogo bolje i shvatiti da život nema cenu.

Sjajan Soundtrack, izuzetan scenario, kao i Šnabelova režija, uz fascinantnu glumu Matjea Amalrika, svrstavaju ovaj film kao jedan od najzna?ajnijih u poslednjih nekoliko decenija (mišljenje autora ovih redova). Najnagra?ivaniji je u 2007. godini, kada je dobio i Zlatnu palmu u Kanu.

„Žena sa bradom, patuljak, idiot”, Virvel

Bend sa najnežnijom muzikom u regionu, posle dvadeset godina od osnivanja, stiže nam sa novim albumom koji se može na?i na svim digitalnim platformama ali i na vinilu.

Nostalgija, melanholija, tajne poruke, odli?ni stihovi, ženski vokal, milovanje a ponekad i ma?evanje dve gitare, definitivno ?e u?initi da zaboravite na sve što nam se svima upravo doga?a. Makar dok slušate Virvel.

„Žena sa bradom, patuljak, idiot” je jedan od najboljih reigonalnih albuma 2019. godine.