20.BIJENALE KERAMIKE U KONAKU KNEGINJE LJUBICE

PIŠE: Maja Škaljac-Stanoševi?

Jedna od retkih izložbi koju organizuje Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije (ULUPUDS) preko ?etiri decenije, koja  uspešno spaja i promoviše tradicionalne i moderne pristupe, tehnike, materijale i forme je Bijenale keramike.

Ovogodišnje izdanje Bijenala bi?e otvoreno 3. novembra u Konaku kneginje Ljubice.

Ova jedinstvena manifestacija je od nastanka u fokusu imala da predstavi najnovija dostignu?a doma?ih autora iz Jugoslavije, a od 90-ih godina 20.veka, radove umetnika iz Srbije.

Na poziv Sekcije za umetnost i dizajn keramike i stakla ULUPUDS su se rado odazivali umetnici koji su želeli da publici, kolegama i stru?noj javnosti prikažu svoja najnovija kreativna rešenja iz ove oblasti primenjene umetnosti. 

Ova postavka je jedna od retkih prilika gde se na jednom mestu može videti presek aktuelne umetni?ke scene na polju unikatne keramike.

Za ovogodišnju Jubilarnu postavku Bijenala keramike, svoja vrata je otvorio Muzej grada Beograda i prostor Konaka kneginje Ljubice.

U ?arobni ambijent  Sale pod svodovima su se savršeno uklopili eksponati odabrani za izložbu.  

Kuriozitet  20-og Bijenala keramike je što ?e se pored izlaga?a sa doma?e scene predstaviti i umetnici iz regiona i inostranstva ( Slovenija, Hrvatska,Japan, SAD… ). 

Ova godina je bila izuzetno teška za sve umetnike koji  nekoliko meseci nisu mogli da izlažu i da predstave svoje radove publici. Verovatno je i ova specifi?na situacija rezultirala velikim brojem (43) prijavljenih umetnika za izložbu.

Pored ?lanova Sekcije za umetnost i dizajn keramike i stakla, odabrani su i radovi kolega iz Dizajn, Vajarske i  Sekcije za tekstil i savremeno odevanje ULUPUDS-a. 

Poseban segment na izložbi ?e imati studenti završnih godina sa Odseka keramike Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu .

Oni su u saradnji sa svojim profesorima osmislili kako ?e se svojim radovima i vodjenjem kroz izložbu predstaviti zainteresovanoj beogradskoj publici.

Zahvaljuju?i inventivnosti i entuzijazmu stvaralaca i njihovoj nepresušnoj mašti i energiji , ova manifestacija opstaje i o?arava publiku više od ?etrdeset godina.

Jubilarno Bijenale je pokazalo i dokazalo da smo svi gladni prave umetnosti i da je ova grana primenjene umetnosti uprkos digitalnoj eri u kojoj živimo izuzetno cenjena i poštovana.