Nova knjiga Milana Jovanovi?a „Plamen sve?e“ prepuna je viteštva i plemenitosti. Roman smešten u istorijske okvire Srbije XIII veka, u doba vladavine kraljeva Milutina i Dragutina, opisuje uspon i pad vlastelinske porodice Toljenovi?.

Rastrzana neslogom i spletkama, ova porodica se potpuno menja kada njeni odrasli muški ?lanovi odu u vojni pohod. Svoje posede i dvor u Beloj Crkvi prepusti?e nedovoljno stasalom Uglješi, najmla?em Toljenovi?u, koji ?e se na?i pred brojim iskušenjima i teškim odlukama. Pokaza?e da je dovoljno zreo i mudar, a dobar glas o njemu sti?i ?e do samog dvora.

Istovremeno, u udaljenom gradu Sirmioneu, na obalama jezera Garda, mlada plemkinja Franka smišlja smeo plan. Upotrebi?e svu svoju domišljatost da izbegne ugovoreni brak i do?e u Srbiju.

„Iako, gledano sa strane, Toljenovi?i imaju sve – mo?, bogatstvo i brojno potomstvo – oni žele mnogo više… Kao i ve?ini nas, u današnje vreme, i njima se stalno ?ini kako je drugima bolje i da plamen sve?e u drugim domovima bolje sija. Pri tome i oni, kao i ve?ina nas zaboravljaju da sebi postave pitanje: koliki je fitilj na tim sve?ama, i koliko ?e brzo sagoreti? Nadam se da sam ?itaocima ponudio pitko i zanimljivo ?itala?ko štivo, u kome ?e, ?itaju?i ga, uživati u istoj meri kao i ja dok sam ga pisao“, kaže Jovanovi? povodom svog desetog romana, koji izlazi za Lagunu.

Milan Jovanovi? je ro?en 1967. godine u Smederevskoj Palanci. Školovao se u Kusatku, Smederevskoj Palanci i Beogradu. Na Pravnom fakultetu Beogradskog univerziteta diplomirao je 1994. godine, a Pravosudni ispit položio je 1997. godine. Trenutno živi u Minhenu.

Objavio je romane: „Monah“, „Ratnik“, „Zimovanje na primorju“, „Teodora“, „Gospodar“, „Nesanica“, „Malo dvorište“, „Staklena mastionica“ i „Knjiga pravila“, kao i knjige pri?a: „Grob na Vu?ijem dolu i druge pri?e“ i „Glasovi prošlosti“. U Sofiji mu je 2014. godine na bugarskom jeziku objavljen roman „Teodora“.

Knjigu „Plamen sve?e“ možete prona?i od utorka 7. jula u svim knjižarama Delfi, Laguninim klubovima ?italaca, onlajn knjižari www.delfi.rs i na sajtu www.laguna.rs.