4 ZIDA: IZLOŽBA KOJA PRIČA

Nakon tri samostalne izložbe (u Lazarevcu 2014 i 2016, kao i u Galeriji Kvaka 22 u Beogradu 2019), Jelena Mili?evi?, poznata likovna umetnica ?ije litografije odavno plene pažnju javnosti, rešila je da se u galeriji Centra za grafiku i vizuelna istraživanja AKADEMIJA Fakulteta likovnih umetnosti predstavi radovima na papiru.

Serija pod nazivom 4 Zida predstavlja skup crteža i grafika nastalih u neposrednoj prošlosti koji su podstaknuti osobenostima, osobama i ose?ajima razotkrivanim u etapama, hrabro I otvoreno dešifrovanim I zabeleženim u momentu.

Lazareva?ka umetnica, u?enica Beogradskog Univerziteta umetnosti, jednostavan linearan crtež, neoptere?en detaljima, skoro pa nemušto završava ili ga prepušta nedovršenog krajevima papira, poput ivi?nika socijalne razli?itosti, ukazuje na veštinu i talenat da uspešno iznese u jednom potezu linije ?itav roj iskustava i oseta.

IZLOŽBA JELENE MILI?EVI? OTVORENA JE ZA PUBLIKU DO 3. OKTOBRA

Jordan Cvetanovi?, dramaturg, u svom tekstu koji je podelio sa publikom izložbe isti?e:   

“Nije to ništa ?udno, da zidovi kriju sve ono što je teško ili nemogu?e da prevalimo preko usta.

Nije to ništa ?udno, da upravo mlada umetnica Jelena Mili?evi? hrabro bira da govori o svetu tišine. Nije ovo prvi put, a možda i jeste, da neko u svojim radovima objedini najrazli?itija ose?anja: i gruba i nežna, nesigurno, ali snažno povla?e?i liniju crteža koja ispisuje ose?aje iznutra poput kardiograma koji vam pružaju u bolnici da dobijete uvid u kakvom stanju se nalazi vaše srce. Upravo, ova izložba na jedan izrazito metafori?an na?in predstavlja nalaz društva koje sve svoje nervne slomove i ostale potrese krije kao zmija noge, upravo u svoja ?etiri zida, misle?i da ?e teške istine ostati zauvek duboko u malteru i ciglama.

Jelena Mili?evi? je upravo dokaz da na ne?iju sre?u ili pak žalost, zidovi ipak govore na sav glas.

Ali, budite spokojni, nije to ništa ?udno…”

Jelena Mili?evi? je osnovne i master studije završila na Grafi?kom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu u klasi profesora Miodraga Mla?ovi?a. Od 2017 do 2019.  radila je u Centru za grafiku i vizuelna istraživanja AKADEMIJA kao majstor štampe za litografiju. Izlaže samostalno od 2014 i u?estvuje na brojnim grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu.

Izložba 4 zida bi?e dostupna posetiocima sve do 3. oktobra. 

FOTO: Marina Trifunovi?