KONGRES POSVEĆEN ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI U ODRŽIVOJ ARHITEKTURI

U ponedeljak 19. jula otvorene su prijave za ?etvrti me?unarodni kongres Održiva arhitektura – energetska efikasnost”, koji ?e se održati od 8. do 10. oktobra u Jugoslovenskoj kinoteci.

Kongres obuhvata predavanja, izložbe arhitekata i sponzora, radionice, tribine i konkurs Mikro eko ku?a 2021″ za mlade arhitekte, dizajnere i pejzažne arhitekte do 30 godina i studente odgovaraju?ih fakulteta.

Pored predavanja 10 eminentnih arhitekata iz 10 zemalja sveta, u okviru Kongresa ?e se održati i dve radionice za studente i mlade arhitekte, od kojih ?e jednu voditi pejzažna arhitektica i nagra?ivana dizajnerka vrtova Kate Gould iz Engleske, dok ?e za drugu radionicu biti zadužen Saša Begovi?, profesor Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu i osniva? studija 3LHD.

Kongres ?e, kroz sve segmente, obuhvatiti zna?ajne teme sa fokusom na održivi, ekološki i energetski efikasan pristup u arhitekturi uz upotrebu obnovljivih izvora energije, odgovaraju?ih materijala, savremenih tehnologija i sistema gra?enja.

Predava?i, autoriteti u ovim oblastima u svetskim okvirima, kroz recentne projekte i studije približi?e doma?oj javnosti svetske savremene tokove u arhitekturi, dizajnu i vizuelnim umetnostima uopšte, kroz odgovaraju?i održivi i ekološki pristup stvarala?kim procesima i novim metodama u arhitektonskom projektovanju i dizajnu, uz upotrebu obnovljivih izvora energije, ?istih i energetski efikasnih, zelenih tehnologija, nezaga?uju?ih i recikliranih materijala.

Na izložbi sponzora u?esnici i posetioci ?e imati priliku da vide nove tehnologije, proizvode i materijale koji se primenjuju u ekološkoj, održivoj i energetski efikasnoj arhitekturi.

Predava?i na Kongresu su:  Kate Gould (Kate Gould Gardens, Engleska), Dries Vens & Maarten Vanbelle (Vens Vanbelle, Belgija), Sonja Radovi? Jelovac (Studio Synthesis, Crna Gora), Juri Troy (Juri Troy Architects, Austrija), Saša Begovi? (3LHD, Hrvatska), Peter Kuczia (Peter Kuczia, Nema?ka), Aljoša Dekleva (Dekleva Gregoric Architects, Slovenija), Mitesh Dixit (Domain, SAD), Zoran Abadi? (1X2Studio, Srbija) i Stefan de Koning (MVRDV, Holandija).

Za one koji se prijave i uplate kotizaciju do 1. septembra obezbe?en je popust od 30%, dok je studentima omogu?ena kupovina karata po posebnim cenama. Kongres organizuju Udruženje Ekokult+” i Magazin za eko arhitekturu i kulturu Eko ku?a”, u saradnji sa Arhitektonskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, Zagrebu i Podgorici.

Više informacija o kongresu mogu?e je prona?i na sajtu www.congress-saee.com, a sve informacije o prijavi i kupovini karata su na linku www.congress-saee.com/karte/.