U ?etvrtak, 26. avgusta u 19 ?asova u Galeriji Goethe instituta, bi?e sve?ano otvorena izložba “Ko ne?e da misli, leti napolje! – Jozef Bojs i Mangelos – 100 godina i umetnost danas”  povodom stogodišnjice ro?enja Jozefa Bojsa, jednog od najzna?ajnijih umetnika svetske umetni?ke scene posle Drugog svetskog rata, i Dimitrija Baši?evi?a Mangelosa, jednog od najzna?ajnijih umetnika regiona i rodona?elnika konceptualne umetni?ke prakse kod nas.

Na otvaranju ?e se publici obratiti Frank Bauman, direktor Goethe-Instituta u Beogradu i dr Ivana Baši?evi? Anti?, jedna od dvoje kustosa izložbe.

Kustos Selman Trtovac je povodom predstoje?e izložbe rekao da “ova izložba ne obeležava samo jubilej, 100 godina od ro?enja dva umetnika-velikana, Bojsa i Mangelosa, jednog ro?enog na nema?kom i drugog na jugoslovenskom kulturnom i umetni?kom prostoru, ve? se izložba bavi njihovim mišljenjem u vremenu i okolnostima koje se razlikuju od današnjeg. Njihove velike ideje su zna?ajno uticale na umetni?ko mišljenje i shvatanje društveno polti?kih odnosa tada. Kju?na ideja vodilja za autore ove izložbe je pitanje šta te ideje zna?e za umetnike i društvene odnose danas”.

Kustoskinja Ivana Baši?evi? Anti? je napomenula kako u “2021. godini obeležavamo 100 godina ro?enja Dimitrija Baši?evi?a Mangelosa, istaknutog kriti?ara umetnosti, osniva?a i ?lana grupe Gorgona, i kako se ispostavilo rodona?elnika konceptualne umetnosti u našem regionu. Svet ozna?ava taj jubilej zna?ajnim izložbama u Njujorku i Parizu, a kod nas ja sam dobila tu veliku ?ast da izložbom “Jozef Bojs i Mangelos – 100 godina i umetnost danas”, u organizaciji Goethe Instituta, ozna?im 100. godišnjicu ro?enja jednog od najzna?ajnijih umetnika 20-og veka, Jozefa Bojsa, zajedno za Mangelosom. Njihov rad je ostavio izuzetno dubok trag u umetnosti te smo jedan segment izložbe posebno posvetili odgovoru naše, srpske scene na legat ova dva umetnika i time ga kontekstualizovali.  Najzad, važno je spomenuti da se radovi Bojsa i Mangelosa nalaze u najprestižnijim muzejskim kolekcijama te je  za našu publiku ovo retka prilika da vidi njihove originalne radove”.

Izložba ?e trajati do 18. septembra, a pored Galerije Goethe Instituta, održava?e se i u Umetni?kom prostoru U10 i Novoj galeriji vizuelnih umetnosti NGVU u Beogradu. Pored izložbe, povodom ovog jubileja bi?e organizovan i prate?i program s okruglim stolovima, predavanjima, projekcijama filmova i TV emisijama.

U galeriji Menja?nica Goethe Instituta bi?e izložene fotografije, grafike i multipli iz li?ne kolekcije Karla Hajnca Rumenog i Mangelosovi radovi iz kolekcije Fonda Ilija&Mangelos i privatne kolekcije iz Zagreba. Karl Hajnc Rumeni, važan kolekcionar Bojsove umetnosti, potvrdio je organizatorima da su na raspolaganju za izložbu 40 signiranih grafika i multipla, 45 signiranih plakata, 50 signiranih poštanskih dopisnica i pozivnica kao i 20 signiranih kataloga-knjiga.

Odnos umetni?kog legata Bojsa i Mangelosa sa savremenom umetni?kom scenom u Srbiji bi?e tema dela postavke u prostorijama galerije U10. Taj odnos bi?e propitan kroz radove odabranih savremenih umetnika Sanje Latinovi?, Slobodana Stoši?a, Nadežde Kir?anski i Luke Cvetkovi?a, koji ?e specijalno za ovu izložbu produkovati nove radove inspirisane tragom dva velika umetnika – Bojsa i Mangelosa. Na taj na?in ?e impuls o mogu?im odgovorima koji je legat rada Bojsa i Mangelosa do?i direktno od umetnika.

U prostorijama galerije NGVU bi?e izloženi neki od originalnih radova Dimitrija Baši?evi?a Mangelosa, neke od vrednih multipli Jozefa Bojsa, kao i rad Damira Stojni?a “Kujem uskrsnu?e mrtvih” (2014), a svakodnevno ?e se emitovati film o Mangelosu u produkciji HRT-a pod nazivom „Jedno djelo“ autora Eveline Turkovi? i Ane Marije Habjan.

U petak, 27. avgusta u 20 ?asova u Goethe-Institutu u Beogradu, bi?e prikazan film „Bojs“, nakon ?ega ?e dr Ivana Baši?evi? Anti? i dr Selman Trtovac voditi razgovor Karlom Hajncom Rumenim, kolekcionarem koji za ovu izložbu pozajmljuje Bojsova dela.

 U petak, 3. septembra u Umetni?kom prostoru U10, u 18 ?asova bi?e održan razgovor Zorana Panteli?a i dr Ivane Baši?evi? Anti? povodom publikacija „Crveni horizont“ Dejana Sretenovi?a (kuda.org, 2021), i “The Art of Direct Action – Social Sculpture and Beyond” (Sternberg press, 2019.) . Za ?etvrtak 9. septembar, zakazan je razgovor o umetnicima sa Biljanom Tomi? i Ješom Denegrijem u prostorijama Goethe Instituta. U ?etvrtak. 16. septembra u galeriji NGVU bi?e emitovan film “Bojs” i održan razgovor kustosa izložbe, dr Ivane Baši?evi? Anti? i dr Selmana Trtovca, o Mangelosu i umetnosti danas u odnosu na Bojsa.

U okviru saradnje sa Goethe-Institutom u Sarajevu u Zagrebu, izložba ?e se nakon Beograda u nešto izmenjenom obliku prikazati i u Muzeju savremene umjetnosti u Banja Luci i u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu. Kustosi i saradnici beogradske izložbe su dr Ivana Baši?evi? Anti?, dr Selman Trtovac, tim U10, i tim NGVU.

Foto: Promo