65 GODINA ATELJEA 212

Pozorište Atelje 212 obeleži?e 65 godina postojanja 12. novembra 2021, na dan kada je 1956. u maloj sali stare „Borbe“ izvedena prva predstava, koncertno izvo?enje Geteovog „Fausta“ u režiji Mire Trailovi?.

Atelje 212 povodom jubileja i Dana pozorišta najavljuje  izvo?enje komada „Ljubavno pismo“, jedne od najdugove?nijih predstava na beogradskim scenama, koju je prema tekstu Zlatana Fazlagi?a i Zorana Ba?i?a režirao Branko ?i?i? i koja se sa velikim uspehom igra još od marta 1994. uvek pred punim gledalištem.

U gluma?koj podeli su Gorica Popovi?, Tatjana Boškovi?, Miodrag ?rstovi?, Branislav Zeremski, Dubravka Mijatovi?, Gordan ?i?i?, Dragana ?uki? i Nenad ?iri?.

Atelje 212 je bilo prvo pozorište jugoisto?ne Evrope u kome je izvedena najzna?ajnija drama 20. veka „?ekaju?i Godoa“ Semjuela Beketa.

„Godo“ je stvorio Atelje 212 u onom smislu kakvim ga mi kroz istoriju i teoriju percipiramo danas, ali je isto tako i Atelje 212 kroz izvo?enje ovog komada, postao mesto na kome se promovišu i prvi put izvode savremeni dramski autori, navodi se u saopštenju ove pozorišne ku?e.

U Ateljeu 212 su prvi put u bivšoj Jugoslaviji igrani Jonesko, Mrožek, Stopard, Havel, Ruževi?, Pinter, Žari, Žene, Vitrak, Kopit, Direnmat, Jasmina Reza, Olbi.

Ono što definitivno obeležava Atelje 212 su njegovi glumci i poseban stil igre koji je nastao u ovom pozorištu. Možda je prelomni trenutak svakako „Kralj Ibi“ sa legendarnim Zoranom Radmilovi?em koji je od daleke 1964. godine odigran više od 200 puta pred prepunom salom.

Kada se Atelje 212 preselio iz zgrade „Borbe“ na sadašnju adresu na sceni su se pojavili doma?i dramski pisci. Nova zgrada, koju je projektovao Bojan Stupica, otvorena je premijerom „Ljubinka i Desanke“ tada novog, neobi?nog, potpuno autenti?nog autora Aleksandra Popovi?a. Tako je zapo?eta repertoarska linija savremene politi?ke satire i komedije, koja je ostala obeležje Ateljea.

Danilo Kiš, Borislav Mihajlovi? Mihiz, Bora ?osi?, Borislav Peki?, Brana Crn?evi?, doveli su do Duška Kova?evi?a i njegovih „Maratonaca“ 1973. godine i, naravno, „Radovana Tre?eg“ 1973. godine, koji je igran 300 puta do 1985. godine.

Ova linija se nastavlja i danas, sa Biljanom Srbljanovi?, Majom Pelevi?, Olgom Dimitrijevi? i mnogim mladim, savremenim dramskim piscima koji su svoje prvo profesionalno izvo?enje imali upravo na sceni Ateljea 212.