Samostalna izložba KREDENAC ALEKSANDRE KOVAČEVIĆ u Kolarčevoj zadužbini od 30. januara do 10. februara

Izložba KREDENAC (Konstrukt doma) Aleksandre Kovačević biće otvorena u utorak, 30. januara u 19 časova u Likovnoj galeriji Kolarčeve zadužbine.

Od svih stvari iz prošlosti, o kući se, možda, najbolje govori, ali kada je reč o poimanju njene celine, ona je oduvek bila model za uspostavljanje bliskosti i harmonije.

Oblici koje formira čine otvorenim polje interpretacije i supstancijalnim slikarstvo Aleksandre Kovačević u dijalogu između čoveka i arhitekture, sa nastojanjem da se obuhvate lekseme dom i kuća u predočavanju istine.

Na isti način možemo posmatrati i leksemu kredenac, koja iako predstavlja vrstu kombinovanog, kuhinjskog i trpezarijskog ormana, u ovoj konstelaciji otkriva umrežavanje slika gde se konkretizuju njegova shvatanja sa pojmom ognjišta, čak i kada iza uspomena ostane prazna ljuštura zvuka gde je najsublimniji iskaz otvaranje bića svesno eklektičnosti, pojavnosti i promena.

U tom smislu, arhivski materijal kojim se umetnica rukovodila bio je jednostavna lirska tačka svođenja značenja jave i sna, dok se semiotičnost iskazivala u dnevničkim beleškama kroz različite konstitutivne likovne elemente, dosledno i unutrašnje.

Za pitanje besformnog i kako doživljavamo prostor, koliko je prisutan, mobilan i/ili rastegljiv, umetnica je posezala ka utisnutosti u vreme i funkciju nalik signalima, suočavajući linije i površine meditativnim potezima, a naglašavajući samo ono što je ključno, iliti sadržajnost koja je u isto vreme  puna i prazna.

Svojim autonomnim preklapanjima gde je pamćenje neporeciva izgradnja, predstavljena dela umetnice Aleksandre Kovačević progovaraju suptilnim jezikom selekcije postavljenih informacija, ali i koherentnom memorijom koja je izložena ispred posmatrača.

U filozofiji slikarstva Aleksandre Kovačević koja je sadržajna i prodorna, kao i definisanju sistema njene iskazivosti govora svetu, izložba Kredenac (Konstrukt doma) osvešćuje značaj mesta gde se diše, traje i postoji i gde sigurnost ume da bude i u krvotoku i grudima – prevazilaženjem granica i objedinjavanjem mnoštva života (izdržljivo, s puno poverenja)– Dunja Ožegović

Izložba će biti otvorena do 10. februara radnim danima od 10 do 20, subotom od 10 do 16 časova.