ADLIGAT I ISTORIJSKI ARHIV NIŠA U ZAJEDNIČKOJ AKCIJI

U holu Istorijskog arhiva Niša povodom jednog od najzna?ajnijih arhivisti?kih savetovanja otvorena je izložba “Kralj Milan, prvi po?asni gra?anin niški”.

Javnosti su prikazana originalna dokumenta i predmeti porodice Obrenovi?, mnogi po prvi put izloženi van stalne postavke Muzeja srpske književnosti i Muzeja knjige i putovanja iz Beograda, kao što je slu?aj sa originalnim nameštajem, toaletnim stolom i dve stolice kraljice Natalije Obrenovi?, iz Legata porodice Leko.

Izložba je organizovana u koautorstvu Udruženja za kulturu, umetnost i me?unarodnu saradnju “Adligat” i Istorijskog arhiva Niša.

Niškoj publici prikazano je 27 stranica pisama kralja Milana koja su svojevrsni udžbenik za vladanje, nastao 1897. godine u Be?u, poslata njegovom sinu kralju Aleksandru Obrenovi?u. Pisma su strogo poverljiva i u njima se izlaže detaljan državno-društveno-politi?ki program Srbije tog vremena.

Pored toga, izloženi su meniji sa dvora, originalne fotografije kralja Milana i kraljice Natalije, štap kralja Milana, jedna od poslednjih fotografija Aleksandra i Drage na kojoj su se fotografisali sa oficirskim korom, tj. se svojim ubicama neposredno pred ubistvo i fotografiju potpisali.

“Naro?ito je zna?ajna prva srpska knjiga o policiji na kojoj se nalazi beleška kneza Mihaila Obrenovi?a koju je napisao kada je imao samo pet godina. Ta beleška je ujedno dokaz da je mladi srpski knez kao sasvim malo dete ve? bio pismen, što je bila retkost ne samo u Srbiji, ve? i u Evropi tog vremena”, kaže Viktor Lazi?, predsednik Udruženja Adligat.

Kralj Milan je oslobodio Niš od turske vladavine 1878. godine i ?esto je boravio u ovom gradu. Na 13 sednica Skupštine Srbije održanih u Nišu (najviše posle Beograda), donet je veliki broj zakona i zna?ajnih odluka za srpsku istoriju.

Izložba je postavljena povodom Me?unarodnog arhivisti?kog savetovanja koje se po prvi put održava u Nišu, a na kojem u?estvuje više od pedeset najzna?ajnijih imena arhivistike i istoriografije iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine koji su predstavljali svoja nau?na dostignu?a.

Izložbu su, pored arhivista i više stotina gra?ana Niša, posetili i ?lanovi gradske uprave grada Niša i ambasadorka Velike Britanije u Srbiji, njena ekselencija Šan Meklaud. Izložba se može videti do 14. oktobra 2020. godine svakog dana i vikendom od 8 do 20 ?asova.

“Izložba je svakako najzna?ajniji doga?aj u kulturi grada u ovoj teškoj godini, nastala na inicijativu direktorke Istorijskog arhiva Niša, gospo?e Snežane Radovi?, žene ?ija snaga, spremnost na saradnju i sposobnosti zadivljuju. Kuriozitet je da su i pisma i nameštaj koji je prikazan stigli u Adligat tokom vanrednog stanja, u najtežem trenutku tokom epidemije kovida. To je samo dokaz da su ?uda mogu?a, naro?ito u teškim trenucima”, dodaje Lazi?.

“Udruženje Adligat je ?arobna riznica srpske kulture i nama je ?ast da deo tog bogatstva gostuje u našoj instituciji. Planiramo da dalje razvijamo saradnju, a nadamo se da ?e Adligat otvoriti i svoj ogranak u Nišu”, kaže direktorka Arhiva Snežana Radovi?.

Udruženje Adligat je ovih dana potpisalo još dva protokola o saradnji sa važnim niškim institucijama: Narodnim muzejem u Nišu i Filozofskim fakultetom univerziteta u Nišu.