ALEKSANDRA CIMPL – prevodilac i pisac vam PREPORUČUJE

Ljudi koji prate savremenu srpsku književnost znaju da je na našoj spisateljskoj sceni nekoliko godina zasjala jedna zvezda pod imenom “Morena”. Iza romana “Morena” stajala je upravo naša današnja goš?a, Aleksandra Cimpl. 

O njenom romanu prvencu drugi književnici su imali samo re?i hvale:

“Roman Aleksandre Cimpl je delo koje vas posle prvih nekoliko stranica usisa me?u svoje korice i ne pušta do poslednjeg reda…“, napisao je Goran Stoji?i?, autor zbirke pri?a “Besani” i “Slu?aj Danil Harms”.

“Nema sumnje da je Aleksandra Cimpl u romanu Morena svojim instan?anim pripovedanjem uspela u nameri da ?itaocu ponudi zadivljuju?e egzoti?an portret glavne junakinje Lane, hrabre i neobi?ne mlade žene grubo ba?ene u vrtlog života…“, procenio je Karlo Astrahan, pisac i urednik programa u biblioteci “Milutin Boji?”.

Dok ?ekamo novi roman Aleksandre Cimpl, ona nam preporu?uje svoje omiljene knjige:

Prva knjiga koju bih od srca preporu?ila je sci-fi roman Sajberstrip, koji je možda u trenutku kada sam ga prevodila i mogao da se nazove tim žanrom, ali u današnjem danu bi to bio savremeni roman. Egon Bondi, ?eški pisac i ikona ?eškog nadrealizma, koji je završio filozofiju i kasnije pisao tekstove za muziku poznate ?eške grupe Plastic people of The Universe, napisao je ovu knjigu na svojoj pisa?oj mašini 1997 godine. Nikada nije seo za kompjuter, ali je o kompjuterskom ratu i hakerki Veri, pisao u svojoj knjizi “Sajberstrip”.

Šta nalazi Vera, šampionka u kompjuterima u super tajnoj šifrovanoj poruci? Kde ?e biti biti svet u 21.veku? Lepa hakerka je pozvana da u sajberprostoru uhvati tajnu sednicu vladara, da dekodira njen sadržaj I da to preda drugoj strani. Za tajni sastanak se interesuje I Mafija, koja hakerku natera da sa njima sara?uje. Otkrivanje zaklju?aka sa sastanka mo?nika vodi ka uništenju jedne  od sila, ali ceo tok doga?aja vodi lepu hakerku Veru ka tome da se angažuje u korist dobre stvari. Usput se upoznaje sa zen-budizmom, tako da svoju sudbinu prihvata sa mirom.

Ovu knjigu svakako vredi pro?itati, uvek mi je ostalo tužno što nije dovoljno ?itana, ali izdava?i nisu vodili ra?una o reklami.

“Riblja krv” je roman Jiržija Haji?ka, ?eškog nagra?ivanog pisca. Preporu?ujem ovaj roman, jer u mnogo ?emu (iako radnja knjige po?inje u vreme komunizma, pa se proteže do posle Plišane revolucije), u mnogo ?emu nalazim sli?nosti sa našom današnjicom. Cela knjiga je pisana u ženskom rodu, i ono što me je potpuno fasciniralo je njegovo poznavanje ženske psihe od šesnaestogodišnje devoj?ice do ?etrdesetogodišnjakinje. I verujte mi, ni u jednom trenutku ne posumnjate da to nije pisala žena, jer je cela knjiga pisana iz JA.

Cela radnja knjige je vezana za izgradnju atomske centrale Temelin u blizini ?eških Bu?ejovica, i to je pri?a o obi?nim malim ljudima koji su sigurno postojali i tako se iskreno borili da njihove ku?e ne budu srušene, jer su tadašnji komunisti odlu?ili da u radijusu od tri kilometara oko Temelina više ne?e postojati ni jedno selo. Divna je njihova solidarnost i njihove sudbine su dirljive.  Ovo je pri?a o tri drugarice iz malog sela, koje je sudbina udaljila, pri?a o ?ežnji za boljim porodi?nim odnosima, o silini ljubavi I praštanja.

Olja Kneževi? je po mom mišljenju najbolja crnogorska spisateljica, i žao mi je što ne mogu da vam preporu?im knjigu “Katarina Velika I Mala” koja je osvojila veliku regionalnu VBZ nagradu za najbolji neobjavljeni roman za 2019. godinu, jer je nažalost nema u našim knjižarama. Možda ?emo posle ove muke, po?eti da razmenjujemo i kulturu u regionu, kako bismo malo više saznali jedni o drugima. Ipak, knjigu “Gospo?a Black” od Olje Kneževi? možete na?i u našim knjižarama i ako želite jedan divan roman o gustoj londonskoj magli u kojoj se budi jedna stara nikad zaboravljena strast, potpuno slu?ajno, potpuno neo?ekivano, obavezno pro?itajte ovu knjigu.

Valie Black je podgori?anka koja se udaje za bogatog Engleza, i spisateljica nas vešto vodi kroz njene krize identiteta i njenog srednjeg doba, kao i razlike u mentalitetima. Valie je slojevita li?nost I vole?ete  je od prve strane knjige pa sve do poslednje. Brinu?ete se za nju I pati?ete zajedno s njom. Iskrena preporuka i samo mogu da vam kažem, uživajte u ovoj knjizi.

Ima?ete utisak da sam odlu?ila da vam u  ovim danima karantina preporu?ujem uglavnom ?eške pisce. Ima tu ne?eg, nije da nema. Volim ?ešku književnost, još od Hašeka, Hrabala, Škvoreckog, sve to bih mogla da vam savetujem, ali eto danas još jedna knjiga koju sam prevela i koja je izašla krajem prošle godine. Re? je o knjizi „Pod snegom“ od naj?itanije i nagra?ivane ?eške spisateljice Petre Soukupove.

Roman „Pod snegom“ je naizgled sasvim obi?an. Jednog jutra tri sestre krenu sa svojom decom i ku?etom na tatin ro?endan van Praga. Kada one u?u u auto, u?ete i vi sa njima i tu po?inje pri?a iz koje više ne možete da iza?ete. U tom autu zajedno sa njima putuju i njihove životne pri?e, uspomene na detinjstvo, neispunjeni snovi, frustracije, stoga posle samo par kilometara atmosfera postaje veoma napeta. To je pri?a o porodi?nim odnosima u kojima uvek ima nekih pre?utkivanja, tajni, a tajne optere?uju budu?e generacije. Petra Soukupova ima duga?ke re?enice, ali vas one ne zamaraju. Topla preporuka. Provozajte se malo sa Petrinim junakinjama, uživa?ete.

Aleksandrijski kvartet… Evo i jednog klasika za dane karantina. U mojoj biblioteci se nalazi ovo izdanje sa dve knjige, sada vidim da se prodaje u ?etiri. Svejedno. Fantasti?na knjiga, svima nama poznata.

Darel je bio vidno zaljubljen u Aleksandriju, jer ona u ovom romanu nije grad, ona je lik. Sva ?etiri romana su prožeta straš?u, ljubavlju, to je roman pun ukusa, mirisa, boja, misterija, jedan od najve?ih književnih dela dvadesetog veka.

Kada sam pro?itala ovaj roman, u mom životu više ništa nije bilo isto. Htela sam da budem Justina, onda mi se više nije dopadala, pa sam videla sebe kao Kleu i tako redom. Sa likovima ovih romana se poistovetite, a svaka re?enica je tako dobro izbrušena da možete mirne volje da se vra?ate na nju nebrojano puta.