ANA KALACANOVIĆ U GALERIJI SINGIDUNUM

U prestoni?koj galeriji Singidunum od 21. do 29. oktobra publici ?e se predstaviti slikarka Ana Kalacanovi? svojom izložbom pod nazivom Bi?e.

Ana Kala (Kalacanovi?) ro?ena je 1977 u Beogradu, a zapo?ela je studije likovne umetnosti sasvim slu?ajno kada je 1996 godine upisala koledž Montgomeri u Hjustonu, SAD. Pre toga nije imala nikakav dodir sa umetnoš?u. Ubrzo na tom koledžu dobila je mogu?nost za prvu samostalnu izložbu koju su njeni profesori podržali, tako je i bila prva studentkinja na tom koledžu koja je imala samostalnu izložbu.

Nakon 3 godine bila je pozvana da nastavi studije na univerzitetu SUNY Purchase, u Njujorku, gde su joj dodelili punu stipendiju. 2001 godine vra?a se u rodno mesto gde se povukla u sebe i zapo?ela je istraživanje geneze kreativnosti u podsvesti, na taj na?in razvijaju?i svoj autenti?ni apstraktni ekspresionisti?ki stil. Putuju?i uglavnom po Evropi, po?ela je da upoznaje internacionalne umetnike i sara?uje sa nekima od njih na raznim kreativnim projektima od filma, kulturnih doga?aja, festivala i kolektivnih izložbi.

Ove godine, Ana slavi dvadeset godina svog stvaralaštva i iza sebe ima niz samostalnih kao i grupnih izložbi kako u Beogradu tako i u drugim gradovima Evrope. Ana je u ULUPUDS-u od 2015 godine. Stekla je pozitivne pisane kritike doma?ih kriti?ara kao što je cenjeni ?or?e Kadijevi?.

Ana Kalacanovi? – Bi?e Otkrovenje

“Ova serija slika pravi mali osvrt na moje Bi?e. Ono je svuda prisutno u mojim stvaranjima. Serija predstavlja ujedno i uvid u mojih dve decenije stvaranja od kako sam se vratila sa studija iz Amerike. Sada ose?am snažno da ovih dvadeset godina su samo po?etak slede?e ere stvaralaštva. Ose?am da je ova godina zna?ajan prag za mene, kao osobe i kao umetnika”, kaže Ana Kalacanovi? i dodaje:

“Bi?e se nastavilo manifestovati u mom radu tokom godina koje su usledile, što je evidentno kroz ovu odabranu seriju od sedam slika. Povremeno se pojavljivalo opet u mom snu. Od svog po?etka dosta je evoluiralo, baš kao i ja. Bi?e se u slikama Bi?e-Duša koje luta i Raštrkane sklonosti manifestovalo kao deo putovanja, kao putnik. Ovde ono sada pri?a svoju pri?u, razvija scenario i otkriva nam svoj svet. U ovom periodu sam po?ela da radim na svom romanu koji se bavi snom i umetnicom koja se ostvaruje kroz svoje kreacije.”