ANJA MIJOVIĆ, autorka kultnog romana OTPADNICI otkriva MUZIKU UZ KOJU PIŠE

Anja Mijovi? je dramaturg (ili kako neke žene vole da kažu – dramaturškinja) i sjajan pisac. Re?i spisateljica, podrazumeva da ste nežni, i ra?a pogrešnu pretpostavku da pišete o ljubavi i lepoti života. Anja to ne radi. Anja vas, svojim romanom Otpadnici – slu?aj prvi, udara u glavu. 

Dok ?ekamo na nastavak – Otpadnici – Dark Web, zamolili smo Anju da nam otkrije kako piše – u tišini ili uz muziku? Naravno – odgovor je bio – uz muziku. A kakvu? Evo, ovakvu:

„Otpadnici – Slu?aj prvi“ i „Otpadnici – Dark Web“ booktracks

Ništa ne umem da radim bez muzike. Baš ništa! Doma?inski poslovi kod mene ferceraju samo uz tonove & ritmove do daske. Tako nijednu re? ne mogu da prizovem ako mi slušalice nisu u ušima. Otkri?u vam nekoliko pesama bez kojih moji otpadni?ki junaci ne bi nikad oživeli.

Andrejeve pesme:

On je jedan veoma komplikovan karakter, mra?an i katkad zastrašuju?. Ulaženje u njegovu glavu je bio zahtevan posao. Peva? benda Disturbed isijava iskonsku energiju koju sam, ?ini mi se, uspešno dodelila Andreju.

Verina pesma:

Ona je lakomislena i brzopleta, a i dobija nezahvalan premeštaj kod dvojice najomraženijih pripadnika beogradskog MUP-a. Ona izgara od želje da se dokaže iako joj kolena kleckaju od Andreja, a prema Urošu ose?a strahopoštovanje.

Pesme za dodatni gas borbenih dramskih situacija:

Uroševe pesme:

 

Tvrdoglav ili bandoglav, hrabar i empati?an i kao takav pravi primerak Otpadnika današnjeg društva. Drži svoju sajber ekipu na okupu i usresre?eno srlja protiv celog sveta da bi zaštitio ideju „pravda mora biti zadovoljena!“

Kao i uvek u  play-list-i mi je raznorazna filmska muzika, al’ ponajviše se uklopila:

Možda ?ete sad Otpadnike ?itati druga?ije. Uživajte!