ANJIN SVET: KNJIGA KOJU ĆE MALIŠANI PAMTITI

Naša poznata spisateljica za decu, Lela Stojanovi?, nedavno je za izdava?ku ku?u Laguna objavila novi roman za najmla?e pod naslovom “Anjin svet”. 

Ovaj roman koji se zaista pamti, bez obzira na uzrast ?itaoca, nosi važnu i snažnu poruku, suštinsku životnu lekciju: Prihvati sebe takvim kakav jesi. 

Radi se o toploj i optimisti?noj pri?i iz pera autorke koja je na sebe skrenula pažnju sa prethodna dva romana o veštici Niki, kao i mnogobrojnim de?jim pesmama obra?enim u tri zbirke,

Roman “Anjin svet” u?i nas da su hrabrost, odlu?nost i prihvatanje (sebe i drugih) put koji vodi do istinske sre?e.

U centru ovog ostvarenja nalazi se Anja, gluvonema devoj?ica. Da bi joj specijalizovana škola bila bliže, preseli?e se s roditeljima u drugi grad. Anjina otvorenost i iskrenost, životna radost koju nosi u sebi i neizmerna podrška brižnih roditelja i duhovite bake pomo?i ?e joj da stekne nove prijatelje i uspe u poduhvatima koji na prvi pogled izgledaju neizvodljivo.

Pri?a o devoj?ici Anji jednostavno je rešila da se ispri?a, navodi Lela:

’’Još kao dete susrela sam se i odrastala zajedno sa osobama ošte?enog sluha i govora. Iz tog perioda nosim pregršt divnih uspomena. Iznova bi me sva ta deca zadivila svojom upornoš?u, optimizmom i neustrašivoš?u. Najve?a prepreka za stvarnu sre?u je prihvatiti sebe takvim kakav jesi. Anja je uspela da to u?ini i od tada je njen život mnogo lepši i bolji”, kaže naša poznata književnica za decu i dodaje:

“Verujem da ?e se mnogi mladi ?itaoci, ?itaju?i knjigu zabaviti ali i dosta toga nau?iti . Da ?e mnogima dati snagu da se izbore sa svojim problemima i predrasudama. U knjizi se umesto ilustracija nalaze slova dvoru?ne azbuke znakovnog jezika a sve sa namerom da ?itaoci nau?e azbuku i tako se donekle upoznaju i približe Anjinom na?inu komunikacije.’’