ANTITALENTI RAŠE BUKVIĆA SVE BLIŽI REALIZACIJI

Projekat prvog dugometražnog igranog filma ,,Antitalenti’’ glumca, reditelja i scenariste Radivoja Raše Bukvi?a i producentkinje Jovane Jovi?i? odabran je me?u 10 projekata za koprodukcionu platformu ,,Transilvania Pitch Stop’’ u okviru jubilarnog 20. Me?unarodnog filmskog festivala Transilvanija, a koja ?e biti održana od 29. do 31. jula u u Rumuniji (Cluj-Napoca).

Projekat ,,Antitalenti’’ je ranije bio odabran i u kategoriji ,,Plus Minus One’’ koprodukcionog marketa Sofia Meetings u okviru 25. Me?unarodnog filmskog festivala u Sofiji 2021. godine.

Antitalenti je to coming-of-age/ pri?a o odrastanju i sazrevanjudrama sa elementima mjuzikla nadahnuta istinitim doga?ajem koji se odigrao 1993. godine u gradu Somboru u Saveznoj Republici Jugoslaviji.

Pri?a je o matemati?kom geniju, stidljivom ?etrnaestogodišnjem de?aku koji se u osvit ratova devedesetih uklju?uje u trgovinu oružjem kako bi kupio bas gitaru, a sve sa nadom da ?e se kao u muzi?ara školskog benda, u njega zaljubiti najlepša devoj?ica u školi.

Pri?a reditelja i scenariste Radivoja Raše Bukvi?a sa koscenaristima Vukom Ršumovi?em i Igorom  Latinovi?em nastaje u okviru mlade producentske ku?e Prikaz Film, kao koprodukcija Srbije, Hrvatske, Slovenije, Francuske i Ma?arske. Projekat su do ovog trenutka podržali  grad Sombora, kao i Filmski cetntar Srbije (na svojim konkursima za razvoj scenarija 2018. i razvoj projekta 2020. godine).

Radivoje Raša Bukvi? je igrao u ovdašnjim filmovima: 011 Beograd, Mali svet, Besa, Povratak,Tihi kutak Hristov,  a gleda?emo ga i u srpskim filmovima Klju? i Trag divlja?i. Igrao je i u serijama Stižu dolari, Cvat lipe na Balkanu, Moj ro?ak sa sela, Prvaci sveta, Vojna akademija, Besa, Slu?aj porodice Boškovi?, Aleksandar od Jugoslavije … Glumio je i u brojnim inostranim, mahom francuskim i ameri?kim, filmovima i serijama: La Californie, 96 sati, Largo Vin?, Koko Šanel i Igor Stravinski, La Femme Invisible, Les bien-aimés, Trois Mondes, Mains armées, Goodbye Morocco, Dobar dan da se umre muški, Diši, No?na potera, Transporter: Nasle?e, Orage, Izdajnjik po našem ukusu, Braquo, Cannabis, Maryline, Coffee Wars...