AUDIO KNJIGOM ODATA POČAST VELIKOM DANTEU

Srbija se uvrstila me?u elitno društvo zemalja koje su odale po?ast velikom Danteu Aligijeriju.

Predstavljanjem audio knjige “Od mra?ne šume do Raja: put kroz Božanstvenu komediju Dantea Aligijerija” koju su svojim glasovima obogatili Jelena Gavrilovi? i Dragan Vuji? Vujke, u Beogradu je obeleženo sedam vekova od smrti velikana svetske književnosti.

Italijanski institut za kulturu u Beogradu uvrstio je naš jezik medu 33 svetska jezika na kojima je predstavio jedno od najzna?ajnijih književnih dela svih vremena.

Svi stihovi na srpskom preuzeti su iz prevoda Dragana Mraovi?a („Božanstvena komedija”, ?etvrto izdanje, Beograd, Dereta, 2016).

Na Facebook stranici Italijanskog instituta održano je uživo predstavljanje ovog projekta.

Tom prilikom Vujke i Jelena osvrnuli su se na svoje u?eš?e u projektu i na to novo iskustvo u oblasti audio-knjige.

Oboje su istakli da je delo veoma kompleksno i da je gluma?ki zadatak bio veoma zahtevan, kao i da je bila velika ?ast biti deo ovakvog projekta. Mediji i publika su imali priliku da postavljaju pitanja uživo i ostavljaju komentare, a izdvaja se jedan od utisaka da ?e ovo Danteovo delo uz audio izdanje biti posebno korisno novim generacijama.

Roberto ?inkota, direktor Italijanskog instituta za kulturu, zahvalio se celoj ekipi na radu, posebno glumcima, i najavio je da ?e ove godine biti novih zanimljivih umetni?kih doga?aja povodom obeležavanja Danteovog jubileja.

Audio-knjiga „Od mra?ne šume do Raja” prati ?itaoca kroz sva tri dela „Božanstvene komedije”, Pakao, ?istilište i Raj, i predstavlja jedinstveno sredstvo za otkrivanje ili ponovno otkrivanje ovog izvanrednog speva koji ne samo da i dalje budi interesovanje ?italaca širom sveta, ve? je i izvor inspiracije umetnicima, piscima, muzi?arima, filmskim i pozorišnim rediteljima.

Predstavljanje audio-knjige može se pogledati na Facebook stranici Italijanskog insituta za kulturu u Beogradu, kao i na njihovom YouTube kanalu i Instagram profilu.

Audio-knjiga „Od mra?ne šume do Raja: put kroz Božanstvenu komediju Dantea Aligijerija na trideset i tri jezika” dostupna je na slede?im platformama:

Google Podcasts: https://podcasts.google.com/…/aHR0cHM6Ly93d3cuc3ByZWFrZ…

Spotify: https://open.spotify.com/show/2Gdff73bgs84YbHS3LVYkA

Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/it/podcast/dalla-selva-oscura-al-paradiso-from-dark-wood-to-paradise/id1541620705?l=en&i=1000499907063

Spreaker: https://www.spreaker.com/show/dalla-selva-oscura-al-paradiso

Deezer: https://www.deezer.com/en/show/2009522

Audio-knjigu je priredilo Ministarstvo spoljnih poslova i me?unarodne saradnje Italije zajedno sa Opštinom Ravena i u saradnji sa Teatrom dele Albe/Ravena Teatrom, a objavila izdava?ka ku?a Emons Audiolibri.

Pod pokroviteljstvom Nacionalnog komiteta za obeležavanje Danteove godišnjice, Italijanskog društva posve?enog Danteu i Grupe Dante ADI (Udruženje italijanista), projekat je realizovan zahvaljuju?i nau?nom doprinosu dvoje poznatih dantista, Alberta Kazadeija (Univerzitet u Pizi) i Sebastijane Nobili (Univerzitet u Bolonji – Ravena) i u saradnji sa trideset dva Italijanska instituta za kulturu koji su na jezicima svoje kompetencije priredili snimak sa ?itanjima odabranih odlomaka „Božanstvene komedije” u izvo?enju lokalnih glumaca.