AUTIZAM: INSAJDERSKA PRIČA

Život nosi razne tajne. Jedna od onih u koje je teško proniknuti, i shvatiti ih,  jeste autizam.

Ukoliko želite da saznate više o autizmu, postoje razni priru?nici kako da pomognete autisti?nom detetu, memoari koje su uglavnom pisali roditelji o tome kakav je uticaj imao autizam na njihovu porodicu ili autobiografije koje su napisali odrasli sa autizmom. Veoma je malo istinskih memoara dece sa autizmom.

Jedna takva knjiga je pred vama.

Pisao ju je de?ak srednjoškolac, odrastao u Beogradu, veoma inteligentan i osetljiv. Pisao ju je na engleskom jeziku jer je teško podnosio našu svakodnevicu pa je izabrao drugi jezik da ne bi imao dodira sa našim okruženjem

Zato je Laguna objavljuje dvojezi?no, u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski.

Knjiga „When you get a signal / Kada dobijete signal“ sadrži pesme i pri?e, predstavlja iskreno svedo?enje o odrastanju i spoznavanju sveta deteta sa autizmom, nekad otvoreno bolno, nekad prikriveno, ali sigurno autenti?no.

Pitate se zašto da pro?itate ovu knjigu.

Možda ?ete videti da postoje i neki drugi svetovi, koji nisu daleko, nego baš blizu.

Možda zato što ?e knjiga u vama izazvati snažne emocije i shvati?ete da smo svi isti, samo imamo druga?iji odnos prema svetu.

I na kraju, zato što sav prihod od prodaje ovog izdanja ide Savezu udruženja Srbije za pomo? osobama sa autizmom.

Knjigu „When you get a signal / Kada dobijete signal“ možete prona?i od ponedeljka 11. maja u knjižarama Delfi, Laguninim klubovima ?italaca, onlajn knjižari www.delfi.rs i na sajtu www.laguna.rs.