AUTOBIOGRAFIJA MIRE FURLAN PRED ČITAOCIMA

Izdava?ka ku?a Booka objavila je emotivnu autobiografiju nedavno preminule legende ex-yu kinematografije i glumišta Mire Furlan „Voli me više od svega na svijetu“ u kojoj glumica uvodi ?itaoce u vlastiti svet, u svoje intimne drame i razmišljanja, opisuju?i život i karijeru pune uspona i padova.

Dobitnica dve „Zlatne arene“ istovremeno oživljava vreme koje je nestalo u ratu, generaciju i pojedince koji su verovali u bolji i sre?niji svet i za koje, pogotovo ako su bili nadnacionalni poput autorke, po?etkom sukoba u bivšoj Jugoslaviji više nije bilo mesta u novim državama.

Knjigu otvara pismo Mire Furlan sinu Marku:

„Da li pišem ovu knjigu za tebe? Da bi ti mogao razumjeti što se dešavalo prije tebe? Kako bi mogao proviriti u daleki, davno nestali svijet iz kojeg su potekli tvoji roditelji? Da li uop?e želiš znati nešto o tome? Da li ti treba ta teška prtljaga, prtljaga koju tvoja majka vu?e sa sobom cijeli svoj život, ne nalaze?i na?ina da je bar na?as odloži? Ili pišem za sebe, sebi? Zašto? Da li zato da ’bolje razumijem samu sebe’ pokušavaju?i detektirati skrivenu ’pri?u’ u raštrkanom, nelogi?nom, kaoti?nom narativu svojega života?“

Otvoreno ranjiva i samokriti?na, Mira Furlan bez zadrške i ne štede?i nikog govori o svom životu, o licu i nali?ju slave, o razo?aranjima i nepravdama koje je doživela, o apatridima i emigrantskom životu, kao i o sunovratu demokratije i ideala u današnjem svetu.

Emotivna, mo?na proza uz visprene, duhovite i katkad cini?ne uvide, više je od puke autobiografije. Ona je svedo?anstvo o ose?anju nepripadanja, o tome šta zna?i biti žena u ovom svetu i o snazi koju bezuslovna ljubav pruža.

Mira Furlan, filmska i pozorišna glumica, ro?ena je u Zagrebu 1955. Sa 22 godine diplomirala je na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu i ubrzo dobila stalni angažman u zagreba?kom Hrvatskom narodnom kazalištu.

Slavu je stekla ulogom Kate u seriji „Velo misto“. „Zlatnu arenu“ za najbolju glumicu dobila je za uloge u filmovima „Kiklop“ (1983) i „Lepota poroka“ (1986). Svetska javnost ju je upoznala u filmu Emira Kusturice „Otac na službenom putu“.

Krajem 1991. sa suprugom, režiserom Goranom Gaji?em, emigrira u SAD, gde se istakla ulogama u serijama „Vavilon 5“ i „Izgubljeni“. Glumila je u brojnim ameri?kim predstavama i filmovima, a od po?etka novog milenijuma i u filmovima i pozorištima u zemljama bivše Jugoslavije. Preminula je u Los An?elesu 2021.

Autorka je drame „Dok nas smrt ne razdvoji“ i knjige kolumni koje je objavljivala u Feral tribjunu „Totalna rasprodaja“. Autobiografiju „Voli me više od svega na svijetu“ posthumno je objavio njen suprug.