BALAŠEVIĆU MUZEJ U NOVOM SADU

Novi muzej koji se planira Urbanisti?kim planom Univerzitetskog parka bi?e posve?en novosadskom kantautoru ?or?u Balaševi?u, potvrdio je direktor JP “Urbanizam” Dušan Miladinovi?, navode?i da ?e prostor u tom parku biti spomen-muzej.

Muzej se planira na prostoru od 500 kvadratnih metara, ima?e galerijski prostor, multimedijalnu salu, memorijalnu salu, kao i tehni?ke i ostale prostorije, navodi portal 021.rs.

Prema predlogu urbanista, pre izgradnje bi morao da se raspiše arhitektonski konkurs za to zdanje.

Za sada nema informacija kada bi izgradnja muzeja mogla da po?ne, a Urbanisti?ki plan parka se nalazi na javnom uvidu.

?or?e Balaševi? preminuo je 19. februara ove godine, u 67. godini.