BAZDULJEV “APRIL NA VLAŠIĆU” NOVI NASLOV IZDAVAČKE KUĆE ARETE

Izdava?ka ku?a Arete objavila je drugo izdanje romana “April na Vlaši?u” Muharema Bazdulja, jednog od naj?itanijih autora na ovim prostorima.

Kao i sam april, varljivi prole?ni mesec koji ?esto zadržava tragove zime, priroda ovog kratkog romana je dvojaka.

Prate?i odrastanje jednog mladi?a, „April na Vlaši?u” sa velikom preciznoš?u predo?ava aktuelne probleme društva i književne scene.

Dva vremenska toka radnje osvetljavaju dva sloja života našeg naratora.

Jedan sadašnji, na književnoj konferenciji u Vlaši?u, intelektualni, onaj koji se bavi književnokriti?kom scenom, pitanjem „arbitara” književnih vrednosti koji kao da ne postoje izvan konferencijskih sala. I drugi, prošli, duboko li?ni, sa?injen od mnogobrojnih kalvinovski prekinutih epizoda jedne nesu?ene ljubavne pri?e.

Ono što ovaj roman ?ini važnim je to što njegovu srž ne ?ine ni konferencije, ni nagrade, ni erudicija, ve? jedna originalna ljubavna pri?a. Ova li?na Odiseja vodi nas u šetnju ulicama Sarajeva i Vlaši?a, navodi nas da zajedno sa njegovim naratorom lutamo kroz umetnost i sopstvenu dušu u potrazi za odgovorima na naizgled jednostavno pitanje: Šta bi se desilo da smo napravili samo jedan druga?iji izbor?

Možda je april na Vlaši?u hladan, ali uspomene koje Vlaši? vra?a u um naratora šalju ga u ponovnu potragu za toplinom i pravom prirodom umetnosti.

„Aprilom na Vlaši?u” Muharem Bazdulj je objavio rat uštogljenosti i pokušao da nas podseti da umetnost, pre svih teorija, nastaje u srcu.

FOTO: Media Centar