BELDOCS 2020: FILMOVI O SLOBODI U TOTALITARNIM REŽIMIMA I RATOVIMA

Program petog festivalskog dana Beldocsa (ponedeljak, 7. septembar) obeležili su filmovi koji preispituju teme slobode u totalitarnim režimima i mira u zara?enim podru?jima.

Filmovi „Za Samu“ i „Pe?ina“ bave se ratom u Siriji, donose?i nam likove jakih i hrabrih žena sirijskog društva. Film „Za Samu“ nastao u obliku ljubavnog pisma mlade majke svojoj ?erki, govori o životu Waad al-Kateab tokom pet godina ustanka u Alepu u Siriji, tokom kojih se ona zaljubljuje, udaje i ra?a Samu, dok se kataklizmi?ki sukob razvija oko nje.

Njena kamera beleži neverovatne pri?e o gubitku, smehu i preživljavanju dok se Waad bori s nemogu?im izborom – da li da pobegne iz grada kako bi zaštitila život svoje ?erke, u situaciji u kojoj napuštanje grada zna?i napuštanje borbe za slobodu kojoj je ve? toliko toga žrtvovala.

„Film je nastao kao rezultat moje potrebe da snimim sve što se dešavalo oko nas, jer sam iz dubine svog srca bila ube?ena da ne postoje šanse da ?u uopšte preživeti, da ?u biti ubijena. Me?utim, kako sam bila primorana da pobegnem, bila sam šokirana što sam živa uopšte. Tada sam po?ela da razmišljam o tome kako bih od 500 sati snimljenog materijala mogla da napravim film dostupan ljudima, da bi mogli da gledaju i da razumeju šta se desilo. Iz toga je proistekla ideja o filmu“, kaže Waad.

Film „Pe?ina“ reditelja Ferasa Fejada, koji je bio ve? jednom gost Beldocsa, prikazan je u okviru selekcije Udarni termin. Re? je o filmu o ratnoj bolnici poznatoj pod nazivom Pe?ina, gde su pedijatar i lekar dr Amani Balur i njene koleginice Samaher i dr Ala zaradile svoje pravo da kao jednake rade uz svoje muške kolege, gde se bave svojim poslom na na?in koji bi bio nezamisliv u ugnjetavaju?oj patrijarhalnoj kulturi koja postoji ispod površine.

U okviru doma?e takmi?arske selekcije premijerno je prikazan film „Drenjine“ mladog autora Nikole Stojanovi?a (Amfiteatar ispred Muzeja Jugoslavije u 20 sati), u kome smrt voljenog psa ponovo okuplja autorovu porodicu.

O snimanju filma autor kaže: „Na po?etku mi je bilo dosta teško, pogotovo u koncipiranju filma. Morao sam da pokušavam da se udaljim i posmatram porodicu kao likove, da zauzmem perspektivu gledaoca koji ne zna ništa o njima, da shvatim šta je potrebno da objašnjavam, šta ne. Sa druge strane, nisam želeo ni da se u potpunosti izgubi taj ose?aj intimnosti, nisam želeo da deluje kao da neko sa strane snima neku porodicu. Želeo sam da se u filmu oseti bliskost, intimnost i da se nazire moj odnos prema svemu što se dešava“.

Film Ivana Milosavljevi?a „Plava granica“ prikazan je  na istom mestu, u okviru revijalne selekcije Pejzaž. Film govori o starom dunavskom ribaru, koji u sam osvit zore svakodnevno pokušava da namami ovog re?nog džina. Prema autorovim re?ima „Plava granica je poeti?no iskustvo o traganju starog ribara za dugo o?ekivanim susretom. Iz želje da na veliko platno prenesem sve ono što Dunav od detinjstva budi u meni rodila se ideja o snimanju ovog filma. Krajem avgusta, ?etiri godine nakon snimanja prvih kadrova, film je imao svoju svetsku premijeru na Internacionalnom festivalu kratkog filma u Busanu, a odmah potom stiže na Beldocs gde ?e imati nacionalnu premijeru“.

Ostvarenje „Marana“ italijanskih reditelja ?ovanija Beninija i Davidea Provola prikazano je u okviru Me?unarodnog takmi?arskog programa na Letnjoj sceni na Kalemegdanu, a bavi se svetom tinejdžera sa autizmom koji žive u izolovanom rezidencijalnom centru istog imena. Ovi omladinci žive u ravnoteži izme?u stvarnog i fantasti?nog, fizi?kog i metazifi?kog, na neki na?in i izvan vremena.

O svom filmu reditelji ?ovani Benini i Davide Provolo kažu: „Ideja je bila da predo?imo fenomen autizma na na?in koji bi istakao snagu, slobodu, vizionarsku mo? tih mladih ljudi. Mislim da smo uspeli da podelimo trenutke u kojima se uspešno integrišu stvarnost i fantastika, fizi?ko i metafizi?ko, strah i zadovoljstvo. Oni su nam pokazali odlu?nost, konstantnost, posve?enost i sposobnost da idu za svojim željama uprkos uštogljenosti našeg društva.”

U utorak, 8. septembra, na programu Beldocsa izdvajamo film doma?e takmi?arske selekcije „Pripadnost“ Tee Luka?, „Otac Arsenije“ Svetlane Cemin u selekciji Specijalne projekcije, i film „XY ?elzi“ u selekciji I kao integritet, koji govori o kontraverznoj ?elzi Mening, koja se suo?ava sa dalekosežnim posledicama svoje prošlosti – istorijskim odavanjem poverljivih informacija koje je dovelo do njene zatvorske kazne.

Foto: Beldocs promo