BELDOCS OVE GODINE U HIBRIDNOM FORMATU

Ovogodišnje, 14. po redu izdanje Me?unarodnog festivala dokumentarnog filma BELDOCS bi?e održano od 9. do 16. septembra u Beogradu u hibridnom formatu – na otvorenom, u bioskopima i online.

Kao i uvek, na Beldocsu ?e biti prikazani najbolji svetski dokumentarni filmovi iz prethodne godine, me?u kojima ?e se tradicionalno na?i brojni naslovi prikazani na najve?im svetskim festivalima i dobitnici najprestižnijih nagrada.

U istim terminima ?e se održati i Beldocs Industry uz podršku EU kroz program Kreativna evropa i podprogram MEDIA: Beldocs VR/AR Academy, Beldocs in Progress, Serbian Docs in Progress, Documentaries form Kids & Youth, Beldocs Market. Poziv za prijavu projekata za ove programe je u toku.

Na predstoje?em Beldocsu ?e biti održan i deo programa MOVING CINEMA 2021, dvogodišnjeg projekta zajedni?ke evropske filmske edukativne platforme, koja ?e mladima od 13 do 18 godina u Srbiji u naredne dve godine ponuditi brojne nove mogu?nosti za aktivnu participaciju u oblasti filmske umetnosti kroz radionice, samostalno filmsko programiranje, donošenje odluka, rad sa filmskim stvaraocima, i kroz razvoj novih kreativnih praksi, znanja i veština.

Ovaj projekat je nastao udruživanjem edukativnih kapaciteta pet evropskih partnera: A Bao A Qu (Španija) – vode?i partner; Meno Avilys (Litvanija); Kijufi (Nema?ka); Otok Institut (Slovenija); Me?unarodni festival dokumetarnog filma Beldocs (Srbija), a koji od 2014. godine okuplja najrelevantnije evropske aktere u oblasti filmske edukacije i razvoja mlade publike. Beldocs se pridružio projektu krajem 2020. i postao prvi partner van Evropske Unije.