BELDOCS PREPOZNAT KAO JEDAN OD VODEĆIH FESTIVALA

Trinaesto izdanje Me?unarodnog festivala dokumentarnog filma Beldocs ?e se i ove godine održati uz podršku Evropske unije kroz program Kreativna Evropa MEDIA.

Od 2015. godine kada je Srbija pristupila ovom programu, Udruženje Beldocs je ukupno 13 puta do sada dobilo podršku ovog programa za projekte: Beldocs me?unarodni festival dokumentarnog filma (4 puta), Beldocs Industry/Beldocs market (4 puta), #europeanfilmchallenge (3 puta), i AVA Doc (2 puta).

MEDIA prepoznaje Beldocs kao jedan od vode?ih filmskih festivala u regionu Zapadnog Balkana, koji se kontinuirano razvija i profesionalizuje u skladu sa evropskim standardima.

Ovogodišnje izdanje festivala Beldocs prvobitno je trebalo da se održi od 8. do 15. maja, ali je zbog pandemije virusa COVID-19 odloženo za septembar. Ta?ni datumi ?e biti naknadno objavljeni.

Program ?e biti eksplozivan, vizuelno, tematski i geografski veoma raznovrstan i atraktivan.

Na repertoaru ?e se, kako je planirano, na?i brojni filmovi velikana savremenog filma, program „Fokus: Norveška“ posve?en norveškoj dokumentarnoj kinematografiji, specijalni program na temu istraživa?kog novinarstva „I kao integritet”, kao i poslednjih godina formirane programske celine na koje su ljubitelji Beldocsa ve? navikli da ra?unaju.

U festivalskom programu bi?e prikazano preko 120 dokumentarnih filmova i VR/AR sadržaja.

U planu je i bogat program za filmske profesionalce iz Zapadnog Balkana, postsovjetskih zemalja, ali i iz drugih zemalja sa našeg kontinenta, u okviru koga ?e 30 projekata u razli?itim fazama razvoja i produkcije biti razvijano i predstavljeno potencijalnim kupcima iz Evrope – televizijskim urednicima, predstavnicima VoD platformi, agentima prodaje, nacionalnim fondovima, distributerima, itd. Ovaj program je od izuzetnog nacionalnog zna?aja jer stimuliše razvoj nacionalne savremene dokumentarne kinematografije, kroz brojne programe i povezivanja sa relevantnim me?unarodnim akterima filmske industrije.

U okviru Beldocs Teen programa za više osnovce i srednjoškolce na repertoaru ?e biti pet dokumentarnih filmova sa profesionalno moderiranim razgovorima nakon projekcija,  a bi?e formiran i Beldocs katalog filmova koji ?e biti na raspolaganju nastavnicima da ih koriste u zvani?noj nastavi ili vannastavnim aktivnostima.

U okviru tog programa bi?e premijerno prikazani filmovi srednjoškolaca koji su u?estvovali na radionici MiniDoc u organizaciji Beldocsa. Beldocs Teen je takmi?arskog karaktera, te srednjoškolski žiri ve? tre?u godinu za redom nagra?uje najbolji film.

Program Beldocs Eho, u okviru kojeg ovaj festival organizuje gostuju?e projekcije u raznim gradovima Srbije, u planu je i ove godine.

Uskoro po?inje i novi krug takmi?enja #europeanfilmchallenge, a Beldocs ?e pobednika nagraditi odlaskom Venecijanski filmski festival. U slu?aju da festival ne bude održan,  pobednik dobija projektor i godišnju pretplatu za dafilms.com – online bioskop za dokumentarne filmove.