BEOGRAD NAŠE MLADOSTI – BEOGRAD KOG NE POZNAJETE

Beograd kakav ne poznajete ili kakvog ga se se?ate… Jovan ?or?evi?, po struci školovani muzi?ar i pedagog, pasionirani je fotograf i šetaju?i ulicama glavnog grada ukrao je od zaborava ljude, ulice, zgrade, atmosferu šezdesetih godina prošlog veka.

Dvojezi?na foto-monografija „Beograd naše mladosti – Belgrade of our youth“ sadrži 240 fotografija nastalih u periodu izme?u 1959. i 1969. godine i predstavlja hroniku jednog vremena.

Knjigu su priredili Branka Nakaniši, ?erka Jovana ?or?evi?a, i Dragoljub Gaji?.

Goran Mali?, umetnik, kriti?ar i istori?ar fotografije, u „Ogledu o trajnosti i vremenu“ na po?etku knjige isti?e da su se za „sedam decenija njegovog bavljenja fotografijom izmenjali mnogi ukusi, a mnogi stilovi prohujali. Jovan je ostao veran svom stilu, a to je ono što se me?u kreativnim fotografima oduvek opisivalo samo jednim izrazom: stil poštene fotografije“.

Nakon završene Muzi?ke akademije u Beogradu 1957. na Odseku za kompoziciju, Jovan ?or?evi? je proveo svoj radni vek najpre kao profesor teoretskih predmeta u Muzi?koj školi „Stankovi?“, a zatim kao direktor iste škole. Bio je ?lan foto-kluba „Beograd“ od ranih šezdesetih do 1987. godine. Odselio se sa porodicom u Ameriku 1982. godine. Živi u Sijetlu, u državi Vašington.

„Ako se upitam šta za mene zna?i fotografija, moram da se vratim na staro ose?anje koje me je uvek uznemiravalo: prolaženje, nestajanje, a naro?ito – zaboravljanje. Stvari, ljudi, doga?aji jednostavno izvetre iz pam?enja kao da ih nikad nije bilo. Fotografija onda, kao nekakav katalizator, pomogne pam?enju da vrati zaboravljeno. Snimam devojku, izazovnu. Smatra da je mladost ve?ita. Snimam staricu – hoda pogrbljena, poštapa se. Ispod kaputa viri crna, stara ?ipka… možda ju je nosila i kao mlada, izazovno“, istakao je ?or?evi?.

Beograd je Jovanu ?or?evi?u bio osnovna tema kada je za svoje radove dobijao i nagrade na Salonu fotografije „20. oktobar“, i objavljivao svoje fotografije u ?asopisu „Foto-kino revija“.

„Po Beogradu sam naro?ito voleo da snimam one ku?erke sa ?ijih se fasada ljuštio malter a šaloni samo što se ne otka?e sa zar?alih šarki. Vreme je ostavilo traga na njihovim licima. Imaju istoriju – svoju pri?u. Mnoge su u me?uvremenu otišle u zaborav. Na njihovom mestu stoje nove, bez istorije. Sre?om, fotografije pamte. Beograd se brzo menja. Mnogi su ga rušili, a i mi sami. Treba ga stalno spasavati od zaborava.“

Temi Beograda ?or?evi? se povremeno vra?ao i kasnije, kada je iz Amerike dolazio da poseti rodni grad. Jovan ?or?evi? danas ima 91 godinu i još uvek fotografiše.

„Snimam prvenstveno za sebe, pa sam bio iznena?en kada sam saznao koliko su interesovanja izazvale moje fotografije kada su se pojavile na društvenim mrežama. Tu moram da zahvalim ?erki Branki koja je oka?ila fotografije na Fejsbuku a da me nije ni pitala. Njoj i mnogim drugim znanim i neznanim zahvaljujem što su došli na ideju o stvaranju monografije“, istakao je ?or?evi?.

Foto-monografiju „Beograd naše mladosti – Belgrade of our youth“ možete prona?i od srede 8. jula u svim knjižarama Delfi, Laguninim klubovima ?italaca, onlajn knjižari www.delfi.rs i na sajtu www.laguna.rs.