BEOGRADSKA FILHARMONIJA ODAJE POČAST ŽRTVAMA TERORISTIČKIH NAPADA

Šef dirigent Gabrijel Felc i Beogradska filharmonija ponovo su zajedno i nastupaju u tri koncertna termina – ?etvrtak i petak od 20? i subota od 11? u filharmonijskoj Sali.

Violinistkinja Tijana Miloševi? je solistkinja u Vivaldijevim „Godišnjim dobima“, a program otvara „Tužni valcer“ Sibelijusa i Barberov „Ada?o“ koje Gabrijel Felc posve?uje žrtvama nedavnih teroristi?ih napada u Nici i Be?u.

Jedna od najpoznatijih kompozicija svih vremena, Vivaldijeva „?etiri godišnja doba“ idealna je za prikazivanje svih bravura Tijane Miloševi?, prve violine Beogradske filharmonije. Ona ?e ponuditi svoje autenti?no vi?enje ovog remek-dela i zajedno sa kolegama guda?ima prikazati uzbudljivu smenu muzi?kih godišnjih doba.

Uz Vivaldijevo delo, pred publikom Beogradske filharmonije je repertoar sastavljen od najlepših kompozicija klasi?ne muzike. Dirljivi „Tužni valcer“ finskog kompozitora Jana Sibelijusa odmah se izdvojio kao favorit i postao zaštitni znak ovog kompozitora.

Isto važi za Semjuela Barbera i njegov„Ada?o za guda?e“najznamenitije ostvarenje ameri?ke muzi?ke literature koje se ?esto ?uje u mnogim filmovima i emisijama. Važi za jednu od najtužnijih kompozicija i neretko se izvodi kao poslednji pozdrav ili u spomen žrtvama nemilih doga?aja.

 FOTO: Marko ?okovi?/Beogradska filharmonija