BEOGRADSKA KNJIŽEVNA SCENA SE OPROSTILA OD GENIJA

Oproštajni skup povodom iznenadne, prerane smrti pisca i prevodioca Dejana Tiago-Stankovi?a održan je u Jugoslovenskoj kinoteci. Od Tiaga su se oprostili njegov urednik Sr?an Krsti?, i prijatelji Goran Markovi?, Dušan Kova?evi?, Predrag Li?ina i Hristina Popovi?.

„Tiago je imao nešto što sam ja zvao laku ruku. On je pripovedao kao neko ko je za to ro?en, servira vam pri?u uz kafu i ne osetite tu kafu. Kroz tu njegovu laku pri?u, kroz pri?e o doga?ajima i ljudima koje je sretao, ulazila je prava umetnost. Barem sam ja tako razumeo, a razumeli su i ?itaoci. Govorio sam mu: ’Tebe vole ?itaoci’. Nagradama koje su malo posustale, potreban je Tiago, da im vrati te vrednosti“, kazao je Krsti?.

Goran Markovi? se zapitao šta se doga?a kada umre pesnik.

„Odlazi neko ko je umeo da u nevažnim doga?ajima koji nas ispunjavaju otkrije posebnost. To kažem jer sam Dejana Tiago-Stankovi?a oduvek smatrao pesnikom. Otišao je u trenutku kada je trebalo da uradi možda najvažnije stvari, u ?asu u kome je toliko obe?avao i ?inio nas nestrpljivim da otkrijemo šta to novo naš voljeni pisac priprema, ?ime ?e nas iznenaditi, o?arati. Njegova smrt li?i na nestanak struje usred nekog filma koji nas je sasvim obuzeo. Ili na grubo, prijatno bu?enje iz prijatnog sna. Ili na laž“, rekao je Goran Markovi? i dodao:

„Dejana Tiago-Stankovi?a sam oduvek smatrao pesnikom, ne samo zbog onoga što je pisao ve? i zbog na?ina na koji je živeo, kako je govorio, kako se ponašao. Pesnici su posebni ljudi, ne li?e na ostale, najviše po tome što pet para ne daju na to šta je za njih korisno, zdravo, šta poseduju i šta o njima misle drugi. Oni imaju svoju pesni?ku dušu koja ih vodi kuda ona želi pa se pesnikov put zapravo ne dovodi u pitanje“.

Dušan Kova?evi? je Dejana upoznao u Lisabonu 2006. godine.

„Jednog dana je došao u našu ambasadu mlad i nasmejan ?ovek da me pozdravi i da mi kaže kako je upravo preveo na portugalski moju dramu ’Profesionalac’, koja ?e se igrati u jednom lisabonskom pozorištu. Pri?ao mi je da prevodi Dragoslava Mihailovi?a, koga je ina?e privatno izuzetno voleo i cenio, i da mu je velika želja da prevede Andri?a na portugalski i Saramaga na srpski. Posle tog prvog susreta vi?ali smo se povremeno na kulturnim zbivanjima širom Lisabona. Jednog vikenda smo moja supruga Nada i ja seli u kola i odvezli se u posetu Dejanu u jedno malo lepo mesto pokraj Porta. Bili smo gosti njegove porodice i njega kao vodi?a po tom lepom kraju… Bio je satkan od energije i šarma, kao da je strahovao da ?e nešto ostati nedore?eno“.

Reditelj Predrag Li?ina je kazao da bi mu Tiago sad rekao „da bude kratak i jezgrovit, da pri?am na srpskom, jer me na hrvatskom ljudi ne?e razumeti“. Li?ina je pro?itao odlomak iz knjige „Klanica pet“

Glumica Hristina Popovi? je navela da ?e joj njegove šale i specificni smisao za humor nedostajati do kraja života.

„Nikada pre nisam upoznala bi?e koje toliko voli život, svoje sinove Filipa i Andreja, svoju porodicu, kumove, prijatelje, Komšu… I koji je toliko voljen, kako privatno tako i kao pisac. Podjednako je uživao u našim manama i vrlinama. Možda više u manama, te je zato bio toliko voljen jer je svakome dopuštao da bude svoj i tome se radovao. Verovao je u ljude i mnogima je, meni poprili?no, promenio život izvla?e?i kvalitete za koje nismo ni znali da imamo“ rekla je kroz suze Hristina i dodala da joj je poslao scenario filma na kome je radio:

„Dan pre nego što je otišao nazvao me je iz Lisabona i rekao: ’Debela jel’ ti misliš da ga pro?itaš il’ da ga dam nekom drugom’. Još ga nisam pro?itala“.

Vreme i mesto sahrane bi?e naknadno saopšteni.