BINA NA KONFERENCIJI CREATIVE EXCHANGE: LANDSCAPES OF CARE

Beogradska internacionalna nedelja arhitekture – BINA u?estvuje u organizaciji konferencije Creative Exchange: Landscapes of Care”, jednom od najve?ih i najvažnijih doga?aja u oblasti arhitekture, koji se održava od 3. do 5. marta onlajn.

BINA je partner na projektu Future Architecture platforme koja je i organizator doga?aja, uz podršku programa Kreativna evropa. Konferenciju je mogu?e pratiti uživo putem online stream linka , dok je kompletan program manifestacije dostupan na internet prezentaciji Future Architecture Platform.

Ovogodišnje izdanje „Creative Exchange” ?e predstaviti 27 finalista Future Architecture konkursa koji su izabrani izme?u 400 u?esnika da prikažu svoje ideje i vizije budu?nosti arhitekture. Istovremeno ovogodišnji susret arhitektonskih kreativaca bi?e i jedna od prvih promocija nove inicijative “Novi Evropski Bauhaus”, projekta koji je septembra prošle godine najavila predsednica Evropske komisije, Ursula fon der Lajen. Povodom konferencije napravljen je i poseban sajt Future Architecture Rooms, u okviru kojeg su predstavljeni svi finalisti, ?lanice platforme. Soba br. 10 rezervisana je za BINU.

Na konferenciji ?e u?estvovati brojni istaknuti stru?njaci iz oblasti arhitekture, me?u kojima su i Xavier Troussard, direktor Istraživa?kog centra New European Bauhaus; Amica Dall, osniva?ica uglednog kolektiva Assemble; Marie-Louise Richards, istraživa?ica Royal Institute of Art in Stockholm u Švedskoj; program direktor projekta Future Architecture, Matevž ?elik i mnogi drugi.

Osniva?ica Beogradske internacionalne nedelje arhitekture, Danica Prodanovi?, u?estvova?e u programu kao moderatorka diskusije “Revisiting histories session” u okviru koje ?e predstaviti letnju filmsku školu “If these walls could talk” posve?enu zgradi Doma štampe u Beogradu.

Platforma Future Architecture je izbalansirani eko-sistem evropskih institucija arhitekture koji imaju specifi?ne uloge unutar kompleksa Evropskog arhitektonskog programa. Ova platforma povezuje multidisciplinarne talente u usponu sa institucijama visokog ugleda kao što su muzeji, galerije, izdava?ke ku?e, bijenala, i festivali. Platforma omogu?ava talentovanim konceptualnim teoreti?arima i prakti?arima u arhitekturi priliku da govore, budu vi?eni i saslušani.