BIOSKOPI OBELEŽAVAJU 55 GODINA PRAŠKE ŠKOLE

Od 20. do 22. maja u bioskopima širom Srbije na repertoaru ?e biti ciklus filmova „Filmski klasici – 55 godina praške škole“. Tokom tri dana bi?e prikazane digitalno restaurisane verzije filmskih klasika „Varljivo leto ’68“ Gorana Paskaljevi?a, „Nešto izme?u“ Sr?ana Karanovi?a i „Nacionalna klasa do 785 ccm“ Gorana Markovi?a.

Organizator ovog ciklusa je Mreža kinoprikaziva?a Srbije, ?iji je cilj da skrene pažnju na zna?ajnu godišnjicu Praške škole i reditelje koji su sredinom sedamdesetih i kasnije, širom sveta, proslavili našu kinematografiju.

Pre 55 godina Sr?an Karanovi? i Goran Markovi? bili su prvi studenti iz bivše Jugoslavije koji su otišli u Prag da studiraju režiju na ?uvenoj praškoj FAMU, a nakon njih stigli su i Lordan Zafranovi?, Rajko Grli? i Goran Paskaljevi?.

Izbor je napravljen od filmova koji su izabrani na listu 100 najboljih srpskih igranih filmova u XX veku, a koji su digitalno restaurisani. Program „Filmski klasici – 55 godina praške škole“ realizuje se uz podršku Filmskog centra Srbije.

Ovim ciklusom obeležava se i 55 godina Centar Filma, koji je stvoren željom ?lanova Udruženja filmskih radnika i umetnika SR Srbije 1966. godine u Beogradu. Prvobitno je oformljen kao Servis filmskih radnih zajednica koji okuplja stvaraoce, podsti?e inicijative i stvara uslove za ostvarenje zajedni?kih težnji kreativnog duha filmske proizvodnje. Po?etkom 70-tih dobija naziv Centar filmskih radnih zajednica, da bi kona?no, 1978. godine prerastao u Centar Film.

Ova produkcijska ku?a je je tokom 55 godina filmskog stvaralaštva bila susretište preko 500 autora i filmskih radnika, koji su svojim radom i stvaralaštvom proizveli više od 140 dugometražnih i 120 kratkih filmova najrazli?itijih tema, žanrova i stilova, ostvarili preko 370 u?eš?a na doma?im i me?unarodnim filmskih festivalima i osvojili preko 260 zna?ajnih nagrada.