BITEF: FILIP KEN I MILOŠ LOLIĆ ODUŠEVILI PUBLIKU

U prvim danima ovogodišnjeg dvostrukog izdanja legendarnog festivala BITEF, beogradskoj publici su se svojim ostvarenjima predstavili Ersan Montag, Sebastijan Horvat, Amanda Pinja, Filip Ken i Miloš Loli?.

Potonja dvojica oduševila su publiku svojim nastupima, o ?emu ?e tek biti re?i.

U drugoj polovini festivala, na programu ?e biti predstave koje su u vezi sa estetskim (formalnim) fokusom festivala, a koji istražuje dehumanizaciju izvo?a?a na sceni u razli?itim oblicima, od koreografskih postupaka, do upotrebe robota i dronova na sceni, zaklju?no sa odsustvom izvo?a?a sa scene.

Naša umetnica Dragana Bulut ?e gostovati sa predstavom Future Fortune u koprodukciji autorke sa berlinskim pozorištem HAU, koja se, uz u?eš?e humanoidnog robota kao jednog od ”izvo?a?a” predstave, bavi perspektivama kontrolisanja i projektovanja naše budu?nosti. Future Fortune ?e imati ?ak ?etiri izvo?enja, 21. i 22. septembra sa po?etkom u 18 i 21 ?as u Bitef teatru.

Future Fortune, autorka: Dragana Bulut, foto: Marta Popivoda

Tako?e 21. i 22. septembra, sa po?etkom u 21 ?as, u Ateljeu 212 ?e biti izvedena koreografija iranskog umetnika Ehsana Hemata Op?inio sam te.

Op?inio sam te, autor: Ehsan Hemat, foto: Victor Malyshev

U sadejstvu s nadzorom koji nad plesa?ima vrši njihov ?etvrti „partner“, realno prisutni i aktivni dron, ovakva koreografija artikuliše jedan od glavnih problema savremenog sveta, onog koji se sve više odvaja od humanisti?kih ideala i okre?e autoritarnosti: tehnološku i medijsku kontrolu i manipulaciju.

Sa velikim nestrpljenjem se iš?ekuje i gostovanje najnovijeg projekta ?uvene trupe Rimini protokol pod nazivom Konferencija odsutnih, ?ija su izvo?enja na programu 23. septembra od 20, kao i 24. septembra od 15 i 20 ?asova.  U ovoj predstavi, izvo?a?i su publika koja je pozvana da u?estvuje i zameni stru?njake na me?unarodnoj konferenciji koji nisu fizi?ki prisutni. Re? je o jednoj od onih projekata koji nude maštovite odgovore vezane za me?unarodna gostovanja sa jedne strane i razmišljanja u smeru smanjenja emisije ugljen-dioksida sa druge.

Do kraja Bitefa, publika ?e mo?i da pogleda i autorske projekte tandema Nikola Zaviši? i Maja Pelevi? Kao da kraj nije ni sasvim blizu, zoom predstavu Boba Jel?i?a Višnjik u Višnjiku, kao i predstavu-instalaciju Franka Vigrua Fleš.

Naslovna fotografija: Jelena Jankovi?