BITEF PROLOG ZAVRŠEN, SPREMAJMO SE ZA BITEF 54/55

Izvo?enjem predstave Biti Arijela F, u koprodukciji ?uvenog Teatra Vidi iz Lozane i kompanije autora Simona Sena, vizuelnog umetnika iz Lozane  sve?ano je zatvoren Bitef-Prolog koji se održavao od subote do ve?eras.

Biti Arijela F za temu ima odnos prema digitalnom telu – Simon Sen, naime, na internetu nabavlja repliku ženskog tela, da bi po?eo da istražuje psihološke, rodne, pravne i druge aspekte ovog fenomena.

Sve?anom zatvaranju su, izme?u ostalih, prisustvovali i NJ. E. Sem Fabrici, Ambasador i šef Delegacije Evropske unije u Srbiji, direktor Fondacije za otvoreno društvo Milan Antonijevi?, i Milan Lu?i? ispred Britanskog saveta.

Poslednjeg dana Prologa, u okiru prate?eg programa, na Skveru Mire Trailovi? je održana i me?unarodna tribina o sistemskoj podršci teatru u doba pandemije, realizovana uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji u okviru programa #CultureTalks vebinari i Francuskog instituta u Srbiji u okviru programa Teatroskop. Tribinski program je zaokružen razgovorom umetni?kog direktora Bitefa Ivana Medenice sa jednom od vode?ih svetskih teatrološkinja Erikom Fišer Lihte na temu odnosa izme?u živog i digitalnog pozorišta.

Nakon što je 54. izdanje festivala odloženo za slede?u godinu kada ?e se realizovati zajedno sa 55. Bitefom, u timu festivala je preovladao stav da beogradska publika i ove godine ne sme ostati bez doga?anja na Bitefu, ne samo zbog o?uvanja kontinuiteta, ve? i kako bismo dokazali da je teatar mogu? i u doba pandemije, kao i da je njegova uloga u kreiranju kriti?kog dijaloga u društvu neprocenjiva. Sude?i po reakcijama publike i stru?ne javnosti, ovaj stav se pokazao ispravnim.