BRANKO RADIČEVIĆ: USPOMENA NA VELIKOG ROMANTIČARA

Na današnji dan 1824. (15. marta po Julijanskom kalendaru) u Slavonskom Brodu ro?en je najzna?ajniji pesnik srpskog romantizma, Branko Radi?evi?. 

Ovaj književnik bio je veliki pristalica jezi?ke reforme koju je sproveo Vuk St. Karadži?. Svojim pesni?kim slobodama ozna?io je prodor u novu epohu srpske poezije.

Umro je u Be?u 1853, a njegovi posmrtni ostaci su 1883. preneti na Stražilovo kod Sremskih Karlovaca.

Napisao je svega pedeset ?etiri lirske i sedam epskih pesama, dva odlomka epskih pesama, dvadeset osam pisama i jedan odgovor na kritiku.

Radi?evi?a uz Jovana Jovanovi?a Zmaja i Lazu Kosti?a smatraju najzna?ajnijim pesnikom srpskog romantizma.

U spomen na njegovu pesni?ku zaostavštinu, svake jeseni se na Stražilovu, u Sremskim Karlovcima i Novom Sadu održava Brankovo Kolo.

Iako velika ve?ina smatra da je ?a?ki rastanak njegovo najve?e delo, najpoznatija jedna kratka pesma – zahvaljuju?i – Zdravku ?oli?u…

Pevam Danju, Pevam No?u (posve?eno Mini Karadži?)

Pevam danju,
pevam no?u,
pevam sele,
što god ho?u;
I što ho?u, to i mogu,
samo jedno još ne mogu:
Da zapevam glasovito,
glasovito, silovito,
da te dignem sa zemljice,
da te metnem me?’ zvezdice.

Kad si zvezda,
sele moja,
da si me?u zvezdicama,
me?u svojim,
sele moja,
milim sestricama.