BURNA VREMENA – ROMAN MARIJA VARGASA LJOSE KOJI IZNENAĐUJE

Da li je istorija bila fantasti?no pogrešno predstavljanje stvarnosti – klju?no je pitanje koje nobelovac Mario Vargas Ljosa postavlja u svom romanu „Burna vremena“, kojim nas je, možemo slobodno da kažemo, iznenadio. Oslanjaju?i se tematski na „Jar?evu feštu“, u poznim stvarala?kim godinama napisao je zasigurno jedan od svojih najboljih romana.

Nakon vojnog udara koji je pukovnik Karlos Kastiljo Armas izveo 1954. godine u Gvatemali uz finansijsku i logisti?ku pomo? Sjedinjenih Ameri?kih Država, produbila se kriza u odnosima Istoka i Zapada ?ije se posledice po Latinsku Ameriku ose?aju i danas.

Na scenu romana stupaju tri žene: Marta Borero Lamas (istovremeno tragi?na žrtva i dželat politi?ko-špijunskih afera, osvetnica i oportunista), Marija Kristina Vilanova (obrazovana žena naprednih ideja, savetnica i supruga predsednika Gvatemale Hakoba Arbensa) i Odilija Palomo (zakonita supruga diktatora Kastilja Armasa, žena koja se bori za li?ni interes). U njihovim sudbinama ogleda?e se sudbine svih latinoameri?kih naroda.

Ne haju?i da se zameri politi?kim mo?nicima, Mario Vargas Ljosa je, vešto pretvaraju?i istorijske li?nosti u književne likove, napisao snažan, svež, pikantan, dinami?an roman koji gotovo proro?ki upozorava na ono što nas ?eka ako podlegnemo populizmu, medijskoj manipulaciji, ma?izmu, autoritarnosti i reciklaži prevazi?enih politi?kih rešenja.

Roman „Burna vremena“ možete prona?i od ponedeljka 20. jula u svim knjižarama Delfi, Laguninim klubovima ?italaca, onlajn knjižari www.delfi.rs i na sajtu www.laguna.rs.

FOTO: Laguna