CEDULJA ZA ANU – treća priča Aleksandra Bećića iz zbirke ALFABET LJUBAVI I SMRTI

Naš urednik, Aleksandar Be?i?, ?ita (u ku?nim uslovima, poštuju?i odluku ove države) tre?u pri?u iz svoje zbirke Alfabet ljubavi i smrti.

Pri?a je posve?ena prerano umrloj Ani Radmilovi?, novinaru, piscu (sigurni smo da ona ne bi marila što je tako i tim redom zovemo), ?erki Zorana Radmilovi?a. Manje ljudi zna da je Ana diplomirala glumu u klasi profesora Radoslava Milenkovi?a, ali se nije posvetila glumi nego novinarstvu i pisanju.

Ana je žena koja bi, da je ostala živa, danas bila na putu ka vrhuncu spisateljskih dostignu?a. Verovatno bi doživela i prve prevode. Ovako, ostavila nas je sa svega tri svoje knjige. Pro?itajte i njih, ako uspete da ih prona?ete:

Priredila je u formi knjige misli svog oca Zorana Radmilovi?a “Zalažem se za laž”. Napisala je tri romana. “Kad je svet imao brkove”, “Tezge, pumpe, u brdima manastiri”, “Žena bez horoskopa”. Spremala je još nekoliko. Nažalost, nije stigla da ih završi.

Preminula je 7. februara 2017. u Beogradu, u 43. godini.