ČETIRI IZLOŽBE U BEOGRADSKOM KULTURNOM CENTRU OTVARAJU IZLAGAČKU SEZONU

U ?etvrtak, 28. januara, ta?no u podne po?inje izlaga?ka sezona u Beogradskom kulturnom centru sa – ni manje ni više – nego ?etiri izložbe! Zbog pandemije korone ne?e biti prire?ena zvani?na otvaranja. Ulaz je slobodan, a izložbe ?e biti otvorene do 4. marta. 
Specijalizovana fotografska Galerija Artget Kulturnog centra Beograda u godini jubileja (20 godina postojanja) predstavi?e izložbu Raw Perspectives koju prire?uje sada jedanaesto?lani fotografski kolektiv Belgrade Raw, kolektivni umetni?ki direktor(at) Galerije u 2013. godini.
Raw Perspectives nudi poglede troje autora: Jelene Nikoli?, Predraga ?ulinca i Stefana Jovanovi?a.
U Likovnoj galeriji bi?e postavljena izložba pod nazivom Ulica! Grafiti scena iz blokova, radovi grafiti crta?a u prestižnom beogradskom izložbenom prostoru, koji ?e biti izvedeni u realnom vremenu, kao nepredvidl?ivi performans u kome sama akcija predstavl?a poruku.
Zajedni?ki rad pod nazivom Ulica! osmišl?en je kao jam akcija grafiti crta?a Hope-a, Cash-a, Junk-a i njihovih gostiju Sub Zero-a i Abs-a koji dolaze iz potkuluturnog mil?ea novobeogradskih blokova.
Prvi put projekat Femkanje prire?uje izložbu u Beogradu, u Galeriji Podroom, ?ije izdanje ?e biti posve?eno temi koju je i Kulturni centar Beograda postavio kao tematski konceptualni okvir za 2021. godinu – Prostori zajedništva. Ovoj temi Femkanje ?e kao i u prethodnim svojim radovima, pristupiti kroz fokus na zvuk i komunikaciju.
Izložba Femkanje – Prostori zajedništva realizuje se kroz offline postavku, koju ?ini 18-kanalna zvu?na instalacija u prostoru galerije sa?injena od arhivskog materijala i online postavku odnosno bazu podataka zvu?nih intervencija savremenih umetnica i umetnika iz Srbije, zemal?a bivše Jugoslavije, Evrope i šire.
U Filmskoj galeriji (foaje DKC-a), bi?e postavljena izložba kostimografa Ljiljane Petrovi?, pod nazivom Oko kina – filmski kostim, koja predstavlja jedinstveni omaž rediteljima Goranu Markovi?u i Srdanu Golubovi?u, a bi?e otvorena do 28. marta.
Ova izložba koncipirana je kao skup kostimografskih radova, fragmenata, likovnih skica, fotografija i predstavl?a autenti?no svedo?anstvo i dopunu recepciji filmskog kostima, koji kao dokumentarni narativi pripovedaju o gradaciji stvarala?kog procesa i razli?itim kostimografskim postupcima, što daju originalnost i kona?no oblikovano delo – film.