ČETVRT VEKA MADLENIANUMA

Zemunski Madlenianum obeleži?e 26. januara 25 godina postojanja izvo?enjem opere ?akoma Pu?inija Turandot.  

I dalje angažuju?i svetske umetnike i otkrivaju?i nove mlade talente Madlenianum je doprineo bogatom kulturnom životu Zemuna, kao i prestonice.

U godinama korone, pozorište je imalo kratak prekid igranja predstava, ali je ?ak i tad doprinosilo opstanku kulturnog života koji je mnogo olakšao prevazilaženje problema online sezonom emituju?i najbolje produkcije iz prethodnih godina.

Od ove sezone Madlenianum je Ustanova kulture, veruju?i da ?e nadležni državni organi prepoznati napor i kvalitet, kao i doprinos Madlenianuma kulturnom životu zemlje.

Ovakav uspeh sigurno ne bi bio mogu? bez osniva?a i donatora, Madlene Zepter, ?ija se vera u lepotu i istrajnost u nameri da ostavi nešto svom gradu, pokazala ne kao san, ve? kao vizija koja ima svoje opravdanje.

Kako je to naveo Nikolas Pejn, direktor Opera Evrope: „Zahtevalo je to viziju proroka; stvarala?ku maštu umetnika; strateški plan generala; rešenost posve?enika; ljubav istinskog rodoljuba.“

Dan Madlenianuma ?e biti obeležen 26. januara od 19.30 ?asova uz poslednju predstavljenu premijeru, ovog puta koprodukciju sa Narodnim pozorištem u Beogradu, operu ?akoma Pu?inija Turandot, prise?aju?i se i prve premijere održane na ovoj sceni, opere Tajni brak.

Kao i tada, prve ve?eri, na sceni je Jasmina Trumbetaš Petrovi?, ovog puta kao princeza Turandot, dok ?e svoj debi u ulozi Kalafa imati Nikola Kitanovski, a baletsku rolu Dušu princeze Lou-Ling tuma?i?e Olga Ol?an.