ČETVRTA KNJIGA DRAMA DUŠANA KOVAČEVIĆA

Nakon zbirki „Maratonci tr?e po?asni krug“, „Balkanski špijun“ i „Sabirni centar“, u knjižare stiže ?etvrta knjiga drama u okviru izabranih dela Dušana Kova?evi?a – „Sveti Georgije ubiva aždahu“.

Dušan Kova?evi? je dramski pisac koji je proslavio srpsku komediografiju, stvaraju?i dela koja svedo?e o duhu našeg vremena, a ova knjiga sadrži drame „Sveti Georgije ubiva aždahu“, „Klaustrofobi?na komedija“, „Urnebesna tragedija“ i „Pono?na poseta“.

„Kova?evi?eve komedije su napunjene satiri?nim eksplozivom, ali se njihov opseg i domet ne iscrpljuju satirom. Nije Kova?evi? slu?ajno, ili tek vica radi, jednu od svojih najurnebesnijih komedija nazvao tragedijom. Oni ludaci u ’Urnebesnoj tragediji’, kojima se grohotom smejemo, nisu smešni, nego tragi?ni. U komadu ’Sveti Georgije ubiva aždahu’ Kova?evi? u velike okvire Prvog svetskog rata smešta dramu jednog neobi?nog bra?nog trougla, koja se prepli?e sa ratnom dramom ma?vanskih vojnika i seljaka; u toj pri?i o promašenim i nesre?nim porodicama, i o osuje?enim ljubavima, ima melodrame, ima i rodoljubive patetike, ali, što je najvažnije, ima i ironije i humora.“ Jovan ?irilov

„U istorijskoj melodrami ’Sveti Georgije ubiva aždahu’ nema stvarnog izlaza iz li?ne, društvene, istorijske situacije u kojoj se nalaze junaci – spasli su se samo oni koji su mrtvi, ?or?e i Gavrilo, neprijatelji pomireni u smrti, i u tome je tragi?ka ironija ovog komada.“ Vladimir Stamenkovi?

„Sa ’Klaustrofobi?nom komedijom’ po?inje niz Kova?evi?evih društveno-kriti?kih, satiri?nih drama, pa je tako i ’Urnebesna tragedija’ ponela nešto od trenutka u kojem je nastala: histeriju i agresiju pred izbijanje gra?anskog rata u Jugoslaviji. Doga?aji koji obrazuju radnju iskrsavaju kao incidenti svakodnevice i otkrivaju društvenu, moralnu i politi?ku pozadinu naših života u jedno vreme koje je sve samo ne normalno.“ Zoran Milutinovi?

Zbirka drama „Sveti Georgije ubiva aždahu“ u prodaji je u svim knjižarama Delfi, Laguninim klubovima ?italaca, onlajn knjižari delfi.rs i na sajtu laguna.rs.