ČETVRTAK – DAN ZA “IZLAZAK” u POZORIŠTE

Stiže ?etvrtak, dan kada su nas glumci JDP-a navikli da treba da “idemo” na predstavu kod njih! Nakon Hadersfelda, a potom i Bureta baruta, koje smo gledali krajem marta i po?etkom aprila, sada je red na Skakavce!

Predstava Skakavci koju je napisala Biljana Srbljanovi?, a režirao Dejan Mija? bi?e premijerno prikazana na YouTube kanalu ove kulturne ustanove i na njihovom sajtu.

Ovo sjajno delo, koje je na Sterijinom pozorju osvojilo ?ak pet nagrada (za najbolju novu dramu, najbolju režiju, muziku (Isidora Žebeljan) i dve za glumu (Renata Ulmanski i Isidora Mini?) kao i nagradu kritike za najbolju predstavu, bi?e reprizirano i u petak 10. i subotu 11. aprila u 21 ?as i u nedelju 12. aprila u 18 i 21 ?as.

Uz gostovanja u Ljubljani i Zagrebu, “Skakavci” su u?estvovali i na festivalima u Visbadenu (Festival nove evropske drame), Rijeci (Festival malih scena) i Solunu (Premio Europa).

Voditelj uticajnog TV programa vi?a se sa svojom novom poznanicom, mladom vidovitom ženom, u nameri da iskoristi njene natprirodne mo?i kako bi došao do informacija o planovima i životima politi?ke elite.

Ugledni hirurg i njegova trudna sestra odlu?uju da se reše muka sa svojim starim, dementnim ocem tako što ?e ga bez dokumenata i samo s jednim koferom ostaviti kraj auto-puta, negde izvan grada.

Penzionisani profesor univerziteta, akademik koji strasno igra loto, zapošljava svog sina slabi?a kao li?nog šofera, ne bi li ga time zaštitio od posledica njegove mra?ne prošlosti.

Ovo su samo neke od uznemiravaju?ih pri?a koje ?e, kako drama bude odmicala, po?eti da se prepli?u i povezuju stvaraju?i tako jednu sumornu i opominju?u viziju društva izloženog velikim promenama, istovremeno još uvek snažno odre?enog odlukama i vrednostima starije generacije koja ne pristaje da prepusti mo?.

U predstavi igraju Isidora Mini?, Boris Isakovi?, Aleksandra Jankovi?, Svetozar Cvetkovi?, Renata Ulmanski, Nikola Simi?, Jasmina Avramovi?, Voja Brajovi?, Miodrag Radovanovi?, Petar Radovanovi?, Maša Daki?.