ČITAV REGION IŠČEKUJE NEBESA SRĐANA DRAGOJEVIĆA

Nebesa, novi film Sr?ana Dragojevi?a, dobio je podršku i Fondacije za kinematografiju Sarajevo, nakon Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije i Severne Makedonije.

Ostvarenje našeg kultnog reditelja i scenariste podržano je sa 50 hiljada konvertibilnih maraka, a tamošnji koproducent ovog ostvarenja je Udruženje Novi Film.

Projekat ovog filma je podržan na Konkursu Filmskog centra Srbije za sufansiranje proizvodnje doma?eg igranog dugometražnog filma, kao i od strane evropskog fonda Eurimages.

Novi film Sr?ana Dragojevi?a je, kažu, pri?a o ?udima. U pitanju je neobi?na i provokativna komedija o izazovima hriš?anstva u 21. veku i o tome kako prava, autenti?na ?uda poslata ljudima sa nebesa danas kod njih mogu da izazovu zabunu i  ?esto, suprotan efekat.

Scenario za film „Nebesa“ je zasnovan je na prozi Marsela Emea (1902-1967) i kombinuje crnu komediju sa elementima fantastike. Radnja  prati isprepletene sudbine šest glavnih likova u tri razli?ita vremenska perioda.

Film Nebesa je, po rediteljevim re?ima, „hriš?anska alegorija“.

„Re? je o tri Božja ?uda u srednjovekovnom smislu, koja se dogode u današnje vreme, onako kao u vreme ranog hriš?anstva. Svi smo se posle pola veka komunizma i ateizma vratili na hriš?anstvo, ali još u?imo da budemo hriš?ani. Nekada u?imo pomo?u grešaka, a nekada u?imo na smešan na?in“, istakao je Dragojevi?.

Uloge u filmu uloge tuma?e Goran Navojec, Ksenija Marinkovi?, Bojan Navojec, Nataša Markovi?, An?elka Prpi?, Miloš Samolov, Sr?an Todorovi?, Nikola Pejakovi?, Ana Mandi?, i drugi.

Producentska ku?a Delirium, iza koje stoji producentkinja Biljana Prvanovi?, zadužena je za produkciju filma sa srpske strane, direktor fotografije je Dušan Joksimovi?, montažer je Petar Markovi?, scenografkinje su Jelena Sopi? i Jovana Cvetkovi?, kostimografkinja je Tatjana Strugar, a maskerka Sandra Ivatovi?.

Dragojevi?eva Nebesa nastaju u koprodukciji Srbije, Severne Makedonije, Hrvatske, Slovenije, Crne Gore, Nema?ke (MDM fond i Arte TV), a sad i Bosne i Hercegovine.

Cenjeni i popularni filmski i esnafski portal „Skrin dejli“ („Screen Daily“) je proletos u sveobuhvatnom tekstu grupe autora nazvanom „42 evropska filma koji ?e privu?i direktore filmskih festivala“ (42 European films to tempt festival directors in 2020) jedan odeljak posvetio je i  „Nebesima“, koja su  bila jedan od samo šest filmova iz Centralne i Isto?ne Evrope  izdvojenih u tom tekstu.

U tom tekstu se navodi da Sr?an Dragojevi? „pruža nekonvencionalan pogled na tranziciju u postkomunisti?kom društvu u Nebesima, toj mra?noj komediji sa elementima fantastike. Ovaj film se sastoji iz tri pri?e koje su smeštene u 1993, 2001. i u 2026., a re? je o adaptaciji kratkih pri?a francuskog pisca Marsela Emea.“

Foto: FCS promo