DADOV: 258. PREMIJERA REZERVISANA ZA ORVELOVU ŽIVOTINJSKU FARMU

Na sceni Omladinskog pozorišta DADOV, u ?etvrtak, 8. 4.  2021. sa po?etkom u 18 sati  održa?e se premijera predstave ŽIVOTINJSKA FARMA. Režiju predstave koja je ra?ena po istoimenom romanu Džordža Orvela potpisuje Darijan Mihajlovi?, reditelj, profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu i nekadašnji umetni?ki direktor DADOV-a.

Kostim i masku za predstavu uradila je Irena Somborac uz asistenciju Marije Janoševi?, koreografiju Milan Gromili?, muziku Bojan Jermi? ? scenografiju Saško Krstev. Dramaturg predstave je Vanja Ševi? dok je asistent reditelja Na?a Vu?kovi?.

Radnja ovog romana, koji je objavljen 17. avgusta 1945. u Ujedinjenom Kraljevstvu, na satiri?an na?in govori o doga?ajima koji su doveli do dolaska na vlast u Rusiji Josifa Staljina, kao i o periodu njegove vladavine pre Drugog svetskog rata.

Na po?etku romana Stari Major svojim prijateljima s farme govori o velikoj pobuni i o tome kako ?e postojati svet bez ljudi. Životinje ga poslušaju i jedne no?i napadnu Jonesa i preotmu farmu. Na vlast su došli Napoleon i Snoubol. Uvode reforme za bolji život i donose sedam zapovesti. Život je životinjama bio lep i ugodan. No ljudi su došli i po?eli da se bore protiv životinja i izgubili. Nakon nekoliko dana Snoubol je proteran s farme i Napoleon je preuzeo vlast. Život je od tada bio teži, a sedam zapovesti je promenjeno kako je svinjama odgovaralo, npr. “Svi su jednaki, ali neki su jednakiji od drugih.” Sve životinje osim svinja i Napoleonovih pasa morale su više da rade, dobijaju manje hrane i neuživaju u povlasticama. Jedne no?i farma je pretvorena iz Životinjske u Vlastelinsku. Te no?i tako?e je došlo do sva?e izme?u svinja i ljudi i to je dokazalo da je Napoleon izdao životinje i samo hteo ve?u vlast. “Nije se više znalo ko je svinja, a ko ?ovek.”

Igraju: Valentina Bilakov, Nikola Brun, An?ela Džaferovi?, Ognjen Ivanov, Žana Jelovac, LazarJeši?, Mateja Jovanovi?, Pavle Kneževi?, Boris Maksimovi?, Jana Martinov, Tijana Mi?unovi?, Nina Nedi?, Lazar Nenadovi?, Filip Papri?, Vlada Papri?, Jovana Petrovi?, Na?a Pro?kovi?, Nikola Radulovi?, Lena Stamenkovi?, Dragan Suboti?, Aleksandar Tadi?, Mina Vuj?i? i Relja Štigli?.

Premijera ?e biti održana u skladu sa svim preporu?enim epidemiološkim merama..

Reprize predstave održa?e se 9. i 26. aprila, tako?e sa po?etkom u 18 ?asova.