DANI STANISLAVA LEMA U OPŠTINI VRAČAR

U okviru Dana evropske kulturne baštine, 02. i 03. oktobra 2021. godine, u Sve?anoj sali Opštine Vra?ar održa?e se dvodnevna manifestacija „Dani Stanislava Lema“.

Manifestacija je posve?ena obeležavanju 100 godina od Lemovog ro?enja, a program ?e ?initi tribine i predavanja o razli?itim aspektima stvaralaštva tog velikog pisca nau?ne fantastike, futurologa i filozofa.

Me?u u?esnicima programa nalaze se neki od najzna?ajnijih srpskih pisaca fantastike, urednika, teoreti?ara književnosti i promotera nauke: Zoran Živkovi?, Goran Skrobonja, Goran Petrovi?, Sava Damjanov, Milan ?irkovi?, Sr?a Jankovi?, Goran Milovanovi?, Slobodan Bubnjevi?, Jovan Risti?, Mihajlo Vitezovi?, Brankica ?uki? i Dragoljub Igrošanac.

Stanislav Lem je svetsku slavu stekao kao pisac nau?ne fantastike. Njegova dela uveliko prevazilaze granice žanra, a mnogi teoreti?ari književnosti smatraju ga modernim klasikom. Bio je veoma poštovan u svetu nauke, posebno od strane fizi?ara, astronoma i astrofizi?ara. U svojim delima izneo je iznena?uju?e ta?na dugoro?na predvi?anja po pitanju razvoja astronautike, vešta?ke inteligencije, koncepta virtuelne realnosti, genetskog inženjeringa, bioinformatike i drugih podru?ja nauke.

Manifestaciju „Dani Stanislava Lema“ organizuju sajt za promociju fantasti?ne književnosti Art-Anima.com i Astronomska opservatorija u Beogradu.

Ulaz je slobodan.