DARA IZ JASENOVCA U AMERIČKIM BIOSKOPIMA OD 5. FEBRUARA 2021.

Distrubuterska ku?a ” 101 STUDIO ” zaklju?ila je i zvani?no ugovor o ameri?kim pravima za film “Dara iz Jasenovca”, reditelja Predraga Antonijevi?a, ostvarenja koje je izabrano za srpskog kandidata za 93. nagradu Ameri?ke akademije filmske umetnosti i nauke Oskar 2020-2021.

U planu je da “STUDIO 101” sa filmom “iza?e” 05. februara 2021. godine.

Podsetimo, glavne uloge u ovom  istorijskom dugometražnom-igranom filmu poverene su Biljani ?eki? u ulozi Dare, Zlatanu Vidovi?u, Nikolini Friganovi?, Nataši Ninkovi?, Anji Stani?.

Smeštena u 1940-e, slika prati mladu Daru (Biljana ?eki?) u Hrvatskoj dok se suo?ava sa strahotama ere Holokausta nakon što je zajedno sa majkom i bra?om i sestrama poslana u kompleks koncentracionih logora poznat kao Jasenovac. Objekat je bio jedini operativni logor smrti tokom Drugog svetskog rata koji nisu stvorili ili vodili Nemci, ali njegovi nadzornici nisu bili ništa manje nemilosrdni ili okrutni.

Pod nadzorom opakih emisara fašisti?ke ustaške vlade, logor je koriš?en za ubijanje Srba, Jevreja i Roma – i ponovno obrazovanje malo dece koja se smatraju vrednim rehabilitacije. Dok se oko nje odvijaju neizreciva zverstva, mlada Dara mora da prizove ogromnu hrabrost da zaštiti svog maloletnog brata od strašne sudbine, da zaštiti sopstveni opstanak i zacrta nesigurni put ka slobodi.

Ina?e, projekat je u “101 STUDIO”  stigao pod “upravlja?kom palicom” ?lana Izvršnog odbora Studija 101- Rona Burklea, koji je poru?io da je godinama izuzetno poštovao rad reditelja Predraga Antonijevi?a i dodao:

“Dirnula me je nepoznata pri?a ispri?ana o Dari iz Jasenovca. Verujem da ?e publika ceniti umešnost koja je kroz o?i malog deteta ispri?ala ovu ubedljivu pri?u”

Izvršni direktor “101 Studija” David Glaser isti?e da je Dara iz Jasenovca prvi igrani film koji razoztkriva zlo?ine kako kaže “notorno brutalnog koncentracionog logora Jasenovac” i dodaje:

“Na nama je odgovornost da ispri?amo ovu neverovatnu pri?u, a Studio 101 ose?a se privilegovanim da ameri?ku publiku upozna sa filmom”.

Film su producirali Pradrag Antonijevi? i Maksa ?atovi?, a scenario potpisuje Nataša Drakuli?.

Podsetimo, film je podržala Vlada Republike Srbije, kao i Filmski centar Srbije, a distributer filma je MCF MegaCom Film.