DARA IZ JASENOVCA U TRCI ZA OSKARA

Potresna filmska drama Dara iz Jasenovca Predraga Antonijevi?a bi?e srpski kandidat za Oskara, saopšteno je iz Filmskog centra Srbije. 

Komisija u sastavu Dobrivoje Tanasijevi? – Dan Tana (?lan Ameri?ke akademije filmske umetnosti i nauke, ?lan komisije po predlogu FCS-a) Miroslav Leki? (ispred Udruženja filmskih umetnika Srbije), dr Ivana Kronja i Tanja Boškovi? (po predlogu AFUN-a), Sandra Perovi? (ispred Upravnog odbora FCS-a), Dara Džoki? (ispred Udruženja filmskih glumaca Srbije) i Dejan Lutki? (po predlogu FCS-a), odabrala je ovaj film za predstavnika Srbije u trci za 93. nagradu Ameri?ke akademi?e filmske umetnosti i nauke – Oskar, u kategori?i za na?bolji me?unarodni film (International Feature Film Award).

“Komisija izražava veliko zadovoljstvo, jer smo ove godine imali izuzetno kvalitetnu, žanrovski raznoliku filmsku ponudu. Izabrani film “Dara iz Jasenovca” je emotivno snažna drama koja se bavi istorijskom traumom nude?i pre svega poštovanje prema žrtvama. Tema je izuzetno zna?ajna, bolna i traumati?na, pri ?emu je film izbegao zamku da se ponovo probude aveti prošlosti jer nije stavljen u politi?ki diskurs. Tragi?ne okolnosti nisu predo?ene u kontekstu opšteg zlo?ina, ve? je tragedija personalizovana. Zlo?in ima svoje ime i prezime, tako da se film ne bavi brojkama i opštim mestima, ve? pojedina?nim sudbinama, stvaraju?i na taj na?in veoma sugestivnu sliku tragedije koja se dogodila. Bila je potrebna velika hrabrost celokupne autorske ekipe da se prihvati tako delikatne teme”, navodi se u obrazloženju Komisije.

?lanovi komisije isti?u visok umetni?ki kvalitet filma, vrsnu režiju, britak scenario, fotografiju koja doprinosi vizuelnoj poetici filma, muziku, scenografiju i kostim, kao i ekspresivnu glumu postignutu u ovom „ansambl filmu” (naro?ito kada je re? o ženskim likovima). Kroz sudbinu ?itavih porodica, prikazana je snaga volje malog ?oveka, kao i ogromna ljubav i ?ove?nost u okolnostima koje su teško zamislive.

Cene?i pre svega kvalitet filma, a imaju?i u vidu i zna?aj teme kojom se bavi, komisija sa velikim zadovoljstvom bira film „Dara iz Jasenovca“  kao srpskog  kandidata za nagradu „Oskar”.”

FOTO: FCS