DARKA RADOSAVLJEVIĆ – KUSTOS NAŠIH ŽIVOTA

Dule Nedeljkovi? preferira bona fide stil pisanja i identi?nog govora. Insistira da naziva stvari pravim imenom a takva iskrenost se o?ekuje i od gostiju u podkastu.

U trenutku kada se društvo brendiralo na njihove i naše, postoji Tre?i svet, koji ne trpi ograni?enja i ne govori „mi“ umesto „ja“.

Svako kome je govornica nedostupna ili ima iskrenu želju da se ispovedi, dobro došao je.

Me?utim, kontrakultura uglavnom ne uspeva da u potpunosti ostvari svoj koncept življenja, zato što jednostavno ne može da zahvati društvo u celini, ve? samo neke aspekte socijalnog života.

Naj?eš?e se prima u tzv. duhovnoj kulturi u koju spada: poezija, muzika, pozorište, slikarstvo, pa ?ak i književnost. Ona ne ulazi u teren svakodnevnog na?ina proizvodnje života. Teško je sve to na neki na?in u?initi ekonomski održivim u vreme hipsteraja, selja?kih logika, neoliberalnog koncepta ekonomije.

U vreme odvratnog komercijalnog konzumerizma, ili kako se to ve? zove. Ali zato mi imamo Darku! Gost podcasta Tre?i Svet je Darka Radosavljevi? – Kustos naših života.