DELO VELIKOG TOME ROSANDIĆA POKLONJENO ADLIGATU

Glava deteta u ruži?astom mermeru, remek-delo slavnog srpskog umetnika Tome Rosandi?a, poklonjeno je Udruženju za kulturu, umetnost i me?unarodnu saradnju Adligat.

Darodavci su književnica Tanja Kragujevi? i profesor Zemunske gimnazije Vasilije Vince Vuji? ?iji je deda, veliki zemljoposednik, jedan od najzna?ajnijih srpskih kolekcionara i dobrotvora, Joca Vuji?, kupio ovo delo na Izložbi jugoslovenskih umetnika 1912. godine. Nastalo je svega godinu dana ranije, 1911. godine.

Darovi Joce Vuji?a ?ine okosnicu zbirki Galerije Matice srpske, Narodnog muzeja u Beogradu i Univerzitetske biblioteke “Svetozar Markovi?”.

„Kada je moj deda ugledao ovo remek delo, iako nije bilo na prodaji, on nije želeo da napusti izložbu dok se sa organizatorima ne dogovori da ga otkupi za svoj, prvi privatni muzej u Srba, koji je stvarao u Senti. Posle mnogo decenija, ovo detence doživljavali smo kao ?lana porodice, a sada ga poklanjamo muzeju u koji imamo najviše poverenja“, kaže Vasilije Vince Vuji?.

„Toma Rosandi? je po?eo kao sledbenik i u?enik Ivana Meštrovi?a, a onda postao u?itelj srpskim vajarima. Kao pedagog je ?uda napravio, šteta je što ga je bolest spre?ila da dovrši svoj pedagoški rad“, izjavio je savetnik Adligata, istori?ar umetnosti Nikola Kusovac.

Toma Rosandi? bio je srpski vajar i akademik, profesor Umetni?ke škole u Beogradu, a kasnije jedan od osniva?a i prvi rektor Akademije likovnih umetnosti u Beogradu. Njegov opus obuhvata portrete, biste, monumentalne skulpture, javne i nadgrobne spomenike a jedno od njegovih dela je skulptura „Igrali se konji vrani“ koja je izra?ena od bronze i 1939. godine postavljena ispred Narodne skupštine u Beogradu.