DIGITAL PRINTS: IZLOŽBA GRAFIČKIH POSLASTICA

Ve?eras ?e u Galeriji Centra za grafiku FLU biti otvorena izložba DIGITAL PRINTS profesora Jaceka Šev?ika iz Vroclava (Poljska).

Izložba, koju je kreirao ovaj poznati umetnik, ina?e od 2003. redovan profesor, a od 2009. do danas na ?elu Studija za kreativno crtanje na Fakultetu za grafi?ku i medijsku umetnost, sigurno ?e privu?i pažnju svakog ljubitelja grafike.

Izložba ?e biti izložena o?ima javnosti do 7. novembra 2020.

,,Oduvek su me privla?ili pogledi sa prozora ili stepeništa, u odnosu na dešavanja u medijima. Crtajuc?i ove diskretne pojave pokušavam da budem subjektivan, ali donekle emocionalno distanciran, formiraju?i radove narativom umetni?kog komentara. Ovim jednostavnim pristupom slu?ajni doga?aji neretko prerastaju u umetni?ka dela”, kaže uvaženi umetnik i pedagog uz pojašnjenje:

“Tokom procesa izvo?enja svaki crtež i otisk postaje otisak i potpis vremena, ne samo arheolozima, ve? i poštovaocima tradicionalno izra?enog papira, naliv pera i tmine štamparskog mastila i boje.”

Šev?ik je ro?en 1958 u poljskom gradu Vroclavu.

Diplomirao je grafi?ki dizajn i grafiku na Akademiji likovnih umetnosti i dizajna Eugenius Gepert u Vroclavu, gde je 1982., sa po?astima u oblasti grafi?kog dizajna i grafike, stekao master titulu.

Na poziciju rektora istog Univerziteta izabran je 2005. godine. Iste godine izabran je i za predsednika Akademije likovnih umetnosti i dizajna Eugenius Gepert u Vroclavu.

Pored redovnog rada na Akademiji, bavi se grafikom i crtežom. U?estvuje na na brojnim grupnim izložbama i otvorenim konkursima za grafiku i crtež u Poljskoj i inostranstvu. Nosilac je brojnih nagrada i po?asti.

Dela Jaceka Šev?ika nalaze se u brojnim javnim i privatnim kolekcijama u Poljskoj i Evropi.