DIGITALNA KONFERENCIJA ZA BUDUĆE MAME I TATE O KULTURI I UMETNOSTI RODITELJSTVA

Slede?eg vikenda, 05. i 06. decembra održa?e se besplatna digitalna konferencija Savetovališta Bebiron namenjena sadašnjim i budu?im roditeljima u Srbiji.

Tokom dva dana svi zainteresovani ?e imati priliku da pogledaju predavanja vrhunskih stru?njaka na YouTube kanalu Savetovališta Bebiron i da postave pitanja vezana za trudno?u, poro?aj, negu i ishranu beba i dece.

Prvi  dan konferencije, 05.12, posve?en je trudno?i. U?estvova?e ginekolog Uroš Ravili? na temu fiziologije trudno?e kroz trimestre, govori?e o obaveznim pregledima i kontrolama, kao i o blizana?koj trudno?i.  O ishrani u trudno?i i tokom dojenja bebe govori?e mr. sci. med. dr Igor Dimitrijev.  Psihijatar prim. dr Slobodan Simi? govori?e o ulozi tate u trudno?i i tokom poro?aja.

Drugi dan, 06.12. posve?en je poro?aju, ranom rastu i razvoju dece. Ginekolog dr Maja Milojevi? ?e održati predavanje na temu kako prepoznati prve znake poro?aja, koje su sve faze poro?aja, da?e pojašnjenje o poro?aju sa epiduralom i o carskom rezu. Dr Vladan Milojevi? neonatolog  govori?e o pravilnom dojenju i zna?aju maj?inog mleka.

Zatim ?e na raspolaganju roditeljima biti  priznati beogradski pedijatar dr Marija Petri?, tokom ?ijeg predavanja ce trudnice   saznati kako se pravilno pripremiti za prvi bebin dan u ku?i, kao i koje su naj?eš?e zablude roditelja vezano za bebe. 

Patronažna sestra  Savetovališta Bebiron ?e svim mladim roditeljima svojim savetima pomo?i oko naj?eš?ih problema vezano za kupanje i presvla?enje bebe. I na kraju konferencije logoped  dr sci. med. Nataša D. ?abarkapa ?e sa svojim savetima pomo?i roditeljima da na pravilan na?in pomognu razvoju govora kod dece.

Oba dana konferencija po?inje u 11.00.

 Savetovalište Bebiron je neprofitna organizacija, jedinstveno digitalno Stru?no savetovalište namenjeno trudnicama, mamama, tatama, bakama, kao i svima onima koji sa puno ljubavi i pažne brinu o svojim bebama. Savete mogu dobiti od tima pedijatara, ginekolga i patronažnih sestara, tokom 24 ?asa, svih 365 dana u godini, putem Facebook, Instagram i Viber naloga.

FOTO: Andreas WohlfahrtPixabay