DIGITALNI NOVEMBAR

Ovogodišnje izdanje Digitalnog novembra, festivala digitalnih kultura koji se odvija u 75 zemalja širom sveta, u organizaciji Francuskog instituta u Srbiji, po?elo je 12. novembra u galeriji Francuskog instituta u Beogradu putuju?om izložbom „Karavan za klimu“, koja ?e trajati do 8. decembra.

Projekat „Karavan za klimu 3.0 : Mali korak za ?oveka, veliki za prirodu – biodiverzitet i klimatske promene u Srbiji!” povezuje borbu protiv klimatskih promena i zaštitu biodiverziteta i ima za cilj podizanje svesti gra?ana, a naro?ito o zna?aju upoznavanja i identifikovanja zaštic?enih vrsta na teritoriji Srbije.

Ovogodišnje izdanje obuhvata pedagošku izložbu koja predstavlja javnosti razli?ite globalne posledice klimatskih promena, a upotpunjena je interaktivnim eksponatima i Kutkom za društvene mreže.

Izložba se ove godine održava od 29. septembra do 8. decembra u ?etiri mesta – Nišu, Petnici, Svilajncu, i Beogradu. „Karavan za klimu“ je organizovao Francuski institut u saradnji sa Centrom za promociju nauke, uz podršku Delegacije Evropske unije i Kancelarije Programa Ujedinjenih Nacija za razvoj u Srbiji.

„Mi smo veoma ponosni na ovaj projekat, koji za cilj ima osveš?ivanje uglavnom mladih, na teme koji se ti?u održivog razvoja i o?uvanja životne sredine. Budu?i da je ovo tre?a godina kako organizujemo projekat, nadamo se da ?e što više ljudi mo?i da vidi izložbu. Ponosni smo na to što izložba koju možete videti uživo postoji i u onlajn verziji, na sajtu karavanzaklimu.rs“, rekao je Bertran Mije, ataše za saradnju Francuskog institut?:

„Me?u glavnim problemima su nestanak vrsta i globalno otopljavanje, što uti?e ne samo na životinjski svet, ve? i na nas kao ljude“.

Tanja Adna?evi? iz Centra za promociju nauke, pojasnila je da su autori izložbe saradnici ove institucije, te da je naro?ito zna?ajno što su uspeli da prevedu izložbu u digitalni oblik.

„Ideja je bila da predstavimo lokalne probleme i da se ljudi identifikuju s njima. Da predstavimo lokalne ugrožene vrste kojima možemo da pomognemo direktnim delovanjem“, zaklju?ila je Adna?evi?.

Neposredno nakon po?etka izložbe „Karavan za klimu“, ispred Kulturnog centra Beograda na Trgu Republike, predstavljen je projekat Wild immersion (U divljini) koji ?e obi?i 15 gradova u Srbiji.

Ovaj virtualni rezervat prirode ?e biti dostupan posetiocima na pomenutoj lokaciji do 16. novembra, a od 17. do 27. novembra ?e biti izložen u Francuskom institutu, pre nego što nastavi srpsku turneju. Uz pomo? VR nao?ara posetioci ?e mo?i da se  “teleportuju” u magi?ni, ugroženi svet divljine, koji ?e ih podsta?i na razmišljanje o neophodnosti o?uvanja biodiverziteta Srbije.

“Wild Immersion je, uz podršku Vlade Republike Srbije i Francuskog instituta, uspeo da širom Srbije snimi vrste koje postoje, a koje su u drugim delovima sveta nestale. Projekat se bavi veoma dinami?nim na?inom održavanja i osveš?ivanja publike o zna?aju zaštite biodiverziteta. Ovaj projekat je veoma važan jer nas je pandemija Covida nau?ila do koje mere je digitalno važno u našim životima, i koju ulogu ima. Cilj je i da osvestimo mlade ljude, ne samo u smislu problema koji postoje sa biodiverzitetom, ve? i u smislu opismenjavanja digitalnog, koji je veoma važan zanat za karijere i budu?nost mladih ljudi“, rekao je Žan Luj Falkoni, Ambasador Francuske u Srbiji.

Foto: Kristina Simi?