DODELJENE STIPENDIJE FONDACIJE DOBAR GLAS

Fondacija Dobar glas dodelila je u Zadužbini Ilije M. Kolarca tri jednokratne stipendije u iznosu od 1000 evra  violinistkinji Mariji Radovanovi?, obojistkinji Aleksandri Kin?i? i pijanistkinji Ivani Damjanov Ili?.

Fondacija Dobar glas osnovana je 2009. godine, sa idejom da svojim radom i zalaganjem prikuplja materijalna sredstva za podršku u obrazovanju muzi?kih talenata.

Kroz dugogodišnju stratešku saradnju sa Školom za muzi?ke talente iz ?uprije, Fondacija je organizovala nekoliko koncerata u zemlji i u inostranstvu i finansijski podržala školovanje, odlazak na festivale i takmi?enja za više od 100 muzi?kih talenata.

Fondacija Dobar glas od 2018. godine raspisuje godišnji konkurs za dodelu tri jednokratne stipendije za podršku za profesionalni razvoj i usavršavanje talentovanih muzi?kih izvo?a?a do 25 godina.