DOMAĆI FILMOVI NAJZAPAŽENIJI NA OVOGODIŠNJEM IZDANJU BELDOCS-a

U subotu, 5. septembra, u okviru srpske takmi?arske selekcije, u Amfiteatru ispred Muzeja Jugoslavije prikazani su dokumentarci „Viktorija, 15“ Mine Petrovi? i „Bugarski san“ Sr?ana Šarenca, kao i filmovi doma?ih autora „Susret“ Marije Strajni? i „Napolju svetaju narandže“ Nevene Desivojevi?, u okviru revijalnih selekcija Povetarac i Meteori.

„Viktorija, 15” Mine Petrovi? je pri?a o petnaestogodišnjoj Viktoriji, bubnjarki iz Smedereva, ?ija se strast prema muzici rasplamsava tokom Rok kampa za devoj?ice na Islandu.

Me?utim, iako ostvari kontakte, povratak u rodni grad je poga?a, ali je se?anja na blisku prošlost motivišu da nastavi sa sviranjem i školovanjem.

„Na prelazu iz detinjstva u odrasli svet, u potrazi za svojim mestom pod suncem, istovremeno malo obeshrabrena mestom u kojem živi ali i ohrabrena time što voli da radi, Viktorija uspeva da ode na Island, destinaciju koju mnogi ne?e za života posetiti a koja je vrlo specifi?na i magi?na na svoj na?in“, kaže Mina Petrovi?.

„Bugarski san” Sr?ana Šarenca, realizovan u bosanskohercegova?ko-srpsko-hrvatskoj koprodukciji je pou?na pri?a o Petri koja odbija da prihvati okolnosti prevremene penzije, ve? kao pripadnik nove generacije „seniora” smatra da život ne prestaje starenjem.

Na prevremenu penziju u Nema?koj ona gleda kao na po?etak novog poglavlja u životu, pa odlu?uje da ostavi sve za sobom i preseli se u Isto?nu Evropu.

„Budu?i da sam ranije sudjelovao na Berlinskom festivalu, uo?io sam da i u Njema?koj, koja je najbogatija država Evropske unije, postoji ranjiva skupina gra?ana. To su autohtoni Nijemci (…) koji sada ne mogu da prežive od minimalne penzije, koja se kre?e od 700 do 800 eura mjese?no. Ti penzioneri ne prihvataju da je starost kraj, ve? smatraju da je ona mogu?nost za po?etak novog života i odlu?uju da se presele u zemlje Isto?ne Evrope… Kao što bi naš narod rekao: sa 700 eura u Njema?koj smo golje, a kod nas carevi“ kaže Šarenac.

Film Marije Strajni? „Susret“ intimna ispovest o susretu njene bake, Jelene i tada mladog momka Dragutina, koji se dogodio 1953. godine, prikazan je u okviru revijalne selekcije Meteori.

„Film Susret je pri?a o trajanju. Pokušala sam da zabeležim odnos moje bake Lele i njene srodne duše Bajice, sa kojim je preko 60 godina komunicirala isklju?ivo putem pisama i poezije. Zanimalo me je kako se opipava platonska ljubav i da li se može sretati neko ko nije tu. Dve osobe, dve zemlje, dve porodice, dva konteksta, dva doživljaja – a ljubav jedna“.

Film Nevene Desivojevi?, srpsko-portugalska produkcija „Napolju svetaju narandže“ prikazan je u okviru selekcije „Meteori“ u Amfiteatru ispred Muzeja Jugoslavije. Pri?a filma smeštena je u selo na severu Portugala, jedno od onih malih mesta u kojem svaki stanovnik ima svoju funkciju. U takvim podru?jima, oni koji se iole razlikuju ose?aju se izgubljeno i usamljeno,  a strah od nepoznatog ih drži podalje od promene, baš kao i protagonistu filma.  Ovo srpsko-portugalsko ostvarenje podržao je Filmski centar Srbije, a oven?ano je nagradom Black Magic Design za najbolju kameru na Filmskom festivalu u Melburnu u Australiji. O ideji za snimanje filma Nevena kaže: „Tokom završnog semestra na Master studijama programa Doc Nomads, u novinskom ?lanku naišla sam na vest da u jednom malenom selu na severu Portugala neko od žitelja potkrada seljane. To me je odmah podsetilo na situaciju sa kojom su se seljani u mom šumadijskom selu nosili u danima mog detinjstva, što je bila motivacija da otputujem tamo i upoznam ih. Tako se rodila ideja o snimanju filma u i o miljeu gde svaki stanovnik ima svoju funkciju, a oni koji se ne pripitome tom sistemu, ispaštaju“.

U okviru programa ?etvrtog festivalskog dana, za nedelju 6. septembar izdvajamo film „Potreba za mržnjom“ Filipa ?olovi?a iz srpske takmi?arske selekcije (Amfiteatar ispred Muzeja Jugoslavije u 20.00), film doma?e autorke Dragane Jovanovi? „Vreme“, koji ?e biti prikazan na Letnjoj sceni na Kalemegdanu u 22 sata u okviru revijalne selekcije Posebne projekcije, kao i film Inme de Reyes „Osamdeset dinara“, koji je nastao u Srbiji (Terasa Art bioskopa Kolarac u 22h). Tako?e, posebno preporu?ujemo filmove iz selekcije Retrospektiva Maka Sajka, jednog od najzanimljivijih dokumentarnih autora bivše Jugoslavije.

Foto: Beldocs promo