DOSTA…

U ?etvrtak, 13. maja u u Kolektivu Arhitekata (Drin?i?eva 20), otvorena je izložba Beta_Enough is enough”. Ovaj program posve?en je Bijenalu arhitekture u Temišvaru – Beta 2020, koje je bilo održano izme?u 25. septembra i 25. oktobra prošle godine. Trec?e izdanje se bavilo temom odgovornosti za sadašnju i buduc?u izgra?enu, a još neizgra?enu životnu sredinu, u pokušaju da postane platforma koja artikuliše stav prema sve vec?im pritiscima (ekološkim, socijalnim, kulturnim, ekonomskim, itd.) koje gradnja objekata generiše.  

Aleksandra Trofin, koordinatorka Bete i goš?a ovogodišnje Beogradske internacionalne nedelje arhitekture – BINA, o nazivu izložbe je rekla:

„Jedno zna?enje je dosta je dosta, jer ne možemo više da gradimo na ovaj na?in, pošto gra?evinska industrija proizvodi ogromnu koli?inu otpada. Ali tako?e, dosta je i dovoljno, jer ve? imamo dovoljno svega da gradimo. Ne treba nam ništa više. Trebalo bi da obnovimo ono što imamo, i ponovo ga iskoristimo. Ova izložba pokazuje veliki broj primera da možete zaista mnogo da uradite s onim što imate. Ako stupite u kontakt s ljudima koji ve? razmišljaju na taj na?in, možete promeniti paradigmu i uraditi nešto druga?ije. To jeste izazov, ali nije nemogu?e“.

Izložba dvogodišnjeg izdanja „Enough IS Enough“, koju su uredile arhitekte Anca Cioarec Brindusa Tudor i Ilka Rubi, predstavlja na desetine projekata – lokalnih i me?unarodnih – koje su izradili arhitekti kojima nije bilo dovoljno da ?ekaju rešenja „od vrha nadole“ i pronašli su sopstveni na?ini korišc?enja onoga što vec? postoji.

BETA_Enough is enough – tim iz Temišvara

Njihova dela isti?u na?ine na koje se naša planeta može tretirati s poštovanjem i odgovornošc?u – prema životnoj sredini, ekonomiji i društvu u celini. Kroz izložbu ?e voditi goš?a iz Rumunije, Aleksandra Marija Rigler.

Šesnaesto izdanje Beogradske internacionalne nedelje arhitekture – BINA održava od 22. aprila do 20. maja 2021. godine u organizaciji Društva arhitekata Beograda i Kulturnog centra Beograda. U fokusu ovogodišnjeg BINA programa je Beogradska škola stanovanjakoja svojom  širinom obuhvata brojne podteme.

Foto: BINA promo