DRAME DUŠANA KOVAČEVIĆA OBJAVLJENE NA ENGLESKOM

Nakon zbirki drama „Maratonci tr?e po?asni krug“, „Balkanski špijun“ i „Sabirni centar“, knjige „Dvadeset srpskih podela“ i zbirke pesama „Ja to tamo pevam“, u knjižare stiže zbirka drama najzna?ajnijeg savremenog srpskog dramskog pisca na engleskom jeziku.

Dušan Kova?evi? je dramski pisac koji je proslavio srpsku komediografiju, stvaraju?i dela koja svedo?e o duhu našeg vremena, a ova knjiga sadrži drame „Profesionalac“, „Maratonci tr?e po?asni krug“, „Balkanski špijun“, „Prole?e u januaru“, „Generalna proba samoubistva“ i „Hipnoza jedne ljubavi“.

Za stvaralaštvo Dušana Kova?evi?a karakteristi?no je njegovo prepoznavanje i karikiranje naših mana, navika i predrasuda, pa ga ?esto porede sa Nuši?em. Njegove drame su igrane u preko 80 stranih pozorišta, a „Balkanski špijun“ je jedno od najpoznatijih ostvarenja srpske kinematografije.

„Za razliku od Topalovi?a iz ’Maratonaca’, koji decenijama preprodaju iste mrtva?ke kov?ege, ostaju?i u okvirima sitne familijarne manufakture, njihovi bliski ro?aci, junaci komada ’Generalna proba samoubistva’, tri ekscentri?na brata, kapetan re?ne plovidbe, kontroverzni biznismen i suludi psihijatar, bez obzira na to da li su baš to za šta se izdaju da jesu, umešani su u velike svetske poslove, u trgovinu ljudima i ljudskim organima, onima ?iji su samoubila?ki naum osujetili…“ Vladimir Stamenkovi?

Dušan Kova?evi? je autor velikog broja dramskih dela. U njegovim ostvarenjima brišu se oštre žanrovske razlike i dolazi do preplitanja komedije karaktera, komedije naravi, farse i drame u užem smislu, uostalom kao što je isprepleten sam život.

„The Professional and Other Plays“ Dušana Kova?evi?a u prodaji je od petka 16. aprila u svim Delfi knjižarama, Laguninim klubovima ?italaca, onlajn knjižari delfi.rs, kao i na sajtu laguna.rs.